Friday, September 30, 2016

Event den 13. oktober - Local Event October 13th

I øjeblikket går det meste af min tid med arbejde på et projekt, som har været i støbeskeen siden en gang i sommer. Det begynder at tage form nu, og i løbet af ganske kort tid vil jeg afsløre, hvad der sker. Det kommer til at foregå lokalt (ikke på bloggen), og det er en helt ny oplevelse for mig, så jeg løber lidt rundt i cirkler ind imellem, fordi der hele tiden sker noget nyt eller noget andet end forventet.

På en tur hjem fra et af mange møder mødte jeg efteråret. Indtil i forgårs var det sommer, og selvom det ikke blevet koldt endnu, har efteråret endelig vist sig. Så jeg tog en pause ved et plejehjem i byen og fotograferede lidt i parken.

Så rigtig god weekend - og smør en madpakke og gå ud og nyd naturen i stedet for at spise frokost i shoppingcenteret. Maden smager så meget bedre, når man sidder på en træstub!These days most of my time is spent working on a project, which has been on the way since mid summer. It is beginning to look ok, and within a short time I will let you in on, what it is. It is a local event (not on the blog), and it is a totally new experience for me, so I am running a bit in circles from time to time, because something new or different than expected happens all the time.

On a trip from one of my many meetings I met Autumn! Until the day before yesterday it was summer, and even though it isn't cold yet, autumn has shown the colors. So I took a break in the park of a nursing home and took some photos.

Have a great weekend - go make a sandwith and step out in nature instead of eating lunch in a shopping mall. Food tastes so much better, when you sit in the forest!

Wednesday, September 28, 2016

Papir- eller stofservietter - Paper or Cotton Napkins

Efter en middag i sidste uge, hvor mine favoritmennesker havde været her, ryddede jeg som sædvanlig af bordet, da de var gået.

Der lå en masse papirservietter. Faktisk havde vi alle sammen brugt to servietter hver. En til hovedretten og en til desserten, for når man tager tallerknerne ud, ryger en brugt serviet ofte med. Det bliver til ret meget papir, som bare er krøllet sammen og bliver smidt ud.

Nu var jeg ikke helt vild med at ofre mange penge på et eksperiment med at bruge stofservietter, men løsningen var i Ikea, hvor de har nogle ganske enkle viskestykker til næsten ingen penge.

Jeg købte en 'rulle' med 4, og i går klippede jeg dem over og sømmede den klippede side, og - vupti - havde jeg 8 stofservietter!

Nu bliver de lanceret næste søndagsmiddag. Jeg er spændt på både reaktionen, fordi det på en måde bliver en lidt 'finere' opdækning, men det er jo intet problem at smide 8 små servietter med i vasken.

Jeg skal nok melde tilbage!


After a dinner last week, where my favorite persons had been here, I cleaned the table as usual, when they had gone.

There were a lot of paper napkins. All of us had used two each, one for the main course and one for the dessert, because when you take out the dishes from the first course, the napkin often goes with it. It becomes quite a lot of paper, which just is being thrown out.

Now I wasn't totally hooked upon spending a lot of money on an experiment with cotton napkins, but I found the solution i Ikea, where they have some quite nice tea towels for almost no money.

I bought a 'roll' of 4, and yesterday I cut and seamed them, and - voilá - I had 8 cotton napkins!

They are going to be launched next Sunday. I am excited to see the reaction, because the table setting becomes kind of  'finer' with the napkins, but it is no problem to put 8 small napkins into the next wash.

I will keep you updated!

Monday, September 26, 2016

Et indkøbsnet - A Shopping Tote

I sidste uge stod jeg foran et spejl i en forretning og så mig selv i et glimt. Jeg var pænt klædt på, pæn taske, håret sad fint, og jeg havde mit shoppingnet hængende over skulderen. Det er et godt net med lange stropper, så det var let at bære, og det er sort og har broderier af H.C. Andersens papirklip på.

Eller skulle jeg sige, at det var et godt net! Jeg blev helt flov, da jeg så, hvor slidt og beskidt det var! Det havde jeg slet ikke lagt mærke til! For hvorfor beskæftige sig med noget, der fungerer perfekt?!

Men da jeg så det med objektive øjne, måtte jeg erkende, at det trængte til at blive skiftet ud. Jeg prøvede at vaske det først, men det gavnede ikke. Tværtimod!

Så turen gik ud for at finde et nyt net! Det var ikke let, men det lykkedes, så nu har jeg købt et, der også kan bæres over skulderen, og som ydermere er lavet til at have i en cykelkurv. Det er jo fantastisk.

Det skal lige siges, at jeg fik nettet i 2005 i festugen under H.C. Andersens jubilæum, altså for 11 år siden. Så det var vist parat til at blive skiftet ud!

Det ses faktisk ikke, hvor ulækkert det er!
Actually you cannot see, how disgusting it is!

Last week I caught a glimse of myself in a shop mirror. I was nicely dressed, nice bag, my hair was fine, and I was carriyng my shopping tote over my shoulder. It is a good tote with long shoulder straps, so it is easy to carry, and it is black with embroidery of the paper clippings of Hans Christian Andersen.

Or should I say that it was a good tote! I became quite embarressed, when I saw, how worn and dirty it was. I hadn't noticed. Why bother about things, which work perfectly?!

But when I look at it with fresh eyes, I had to admit, that I had to have a new one. I tried to wash it first, but it didn't work. On the contrary!

So out to get a new one! It wasn't easy, but I found one, which can be carried over the shoulder, and also is created for my bicycle basket. That is quite fantastic.

Maybe I should mention, that I bought the old tote in 2005 in the week of H.C. Andersen's 200 years' anniversary - 11 years ago. So maybe it was time to get a new one!

Friday, September 23, 2016

Minimalisme er... - Minimalism is...

Minimalisme er
 • ikke et våben til at slå mennesker med, fordi de elsker deres ting
 • ikke at afhænde alt man sætter pris på
 • ikke at leve i totalt ryddede rum
 • ikke at alt er hvidt
 • ikke at man ikke kan være et rodehoved
 • ikke at leve som en munk
 • ikke at være nærig
Minimalisme er
 • at finde sit eget system, hvor alt man ejer giver værdi
 • at leve uden forstyrrende junk, der ligger gemt væk
 • at unde sig selv gode ting og oplevelser
 • at forstå at være minimalist er forskellig fra person til person
 • at kunne finde sine ting i løbet af ingen tid, fordi alt har sin plads
 • at vide hvad man har
 • at vide, hvad man trænger til at forny
 • at gøre sig fri af impuls-shopping
 • at kunne gøre rent i løbet af ganske kort tid
 • at have tid til at passe sine ting og reparere det, som kan repareres
Bare for at nævne nogle få ting.

Og hvad giver det så?
 • Mere tid
 • Mere ro
 • Flere penge
 • Mere frihed
 • Mere tid til de mennesker, der betyder noget for os og for de ting, vi brænder for at gøre.
Og hvem vil ikke gerne have det?
Rigtig god weekend!

Minimalism is
 • not a weapon to fight anyone, who loves their things
 • not to get rid of everything you own
 • not to live in a totally naked room
 • not that everything is white
 • not that you cannot be a messy person
 • not living like a monk
 • not being cheap
Minimalism is
 • when all your belongings give value
 • when you haven't any junk hidden away
 • to indulge yourself with the best things and experiences
 • to understand that minimalism is different from one person to another
 • to be able to find your things in no time, because everything has it's own space
 • to know what you have got
 • to know, wwhat hen you need to replace
 • to make yourself free from impulse shopping
 • to be able to clean your house in a very short time
 • to have time to take care of you things, and repair what can be repaired
Just to mention a few things.

And what's the benefits?
 • More time
 • More peace
 • More money
 • More freedom
 • More time for the ones we love and the important things, we want to do.
And who doesn't want that?
Have a great weekend!

Wednesday, September 21, 2016

Tid til et livs-check? - Time for a Life Check Up?

Hvis man er heldig, er man glad for sit job. God løn, søde kolleger, firmabil og firmagoder. Der er også nogle, der føler, at jobbet er ok, for man jo skal have et job for at opretholde en bekvem levestandard. Det er også fint.

Og så er der dem, der ønsker sig noget 'andet'! Det kan være en svær situation, for hvis man skal agere på 'andet', kræver det, at man må forlade sin komfort-zone, og hvis man har familie, river man den med. Det er hårdt at kvitte noget, der fungerer, som verden ser ud nu.

Men det er måske endnu hårdere at lade være. At bruge sit liv på at foretage sig noget, som ikke efterlader en uden glæde og engagement.

Men hvis et familiemedlem ikke trives, så trives familien ikke, og hvis man har en partner, må man altid være åben for at tale om at ændre ting. Intet i livet holder uændret, og justeringer er nødvendige hen ad vejen.

Måske kan man starte med at lave små justeringer og ændre mindre ting, så man kan få luft til at nytænke.

Men måske er store ændringer nødvendige.
 • At finde et andet job, selvom det måske betyder, at man ikke mere kan bo på 140 m2, men er nødt til at flytte til noget mindre og billigere.
 • At arbejde færre timer om ugen eller finde et job, der giver bedre balance i hverdagen.
 • At have mulighed for at holde mere fri og nyde børnene, mens de er små.
 • At tage den uddannelse, som man brænder for.
Vi kan ikke vente, til tingene bliver bedre eller ændrer sig automatisk. Men det gør de, hvis vi ikke selv tager aktion. Og så kan vi jo lige så godt gøre det selv.

Vi kan ikke vente, indtil vi 'lige kommer over det eller det'. Vi er her nu, og livet kan ikke udsættes, og det er ikke kun et spørgsmål om at arbejde.

Det tager som bekendt 10 år at lære at mestre noget, og vores levetid stiger. Så hvis man er 40 år, har man ca. 50-60 år tilbage at leve i = 5-6 nye ting at lære at mestre! Er det ikke en dejlig vild tanke!

Sæt tid af til at tænke hverdagen igennem - eventuelt at tænke 'højt' sammen med partneren.

Hvem ser du i spejlet?
Who do you see in your mirror?

If you are lucky, you love your job. You have a good salary, nice colleagues, a nice company car og benefits. Other feel that they have an ok job, because you have to earn a comfortable living. That's is fine, too.

And then there are those, who want 'something else'! This can be a very difficult situation, because if you are going to act on 'something else', it means that you have to leave your comfort zone, and if you have family, they will feel the impact too. With the world looking as it does now, it is difficult to leave something, that is already working.

But maybe it is even harder not to. To spend your life doing something, which doesn't make you happy and excited.

But if a family member doesn't thrive, then the family doesn't either, and as a couple you have to be open talking about changes. Nothing in life stays unchanged, and adjustments must be made along the way.

Maybe a start with making small changes and adjustment can make space for thinking of new ways to go forwards.

But maybe big changes are necessary.
 • To find a job, even though it means that you cannot go on living on 2000 sqr feet, but have to move to something smaller and cheaper.
 • To work less hours a week, which could give a better balance during the day.
 • To be able to take more time off to spend with your kids, while they are small.
 • To start the education you have always wanted.
We cannot wait until things get better or is changing automatically. But they do anyway, even if we don't take action ourselves. So you can just as well take action yourself.

We cannot wait, until we 'just get passed this or that'. We are here now, and life cannot be postphoned, and life isn't just about work.

As we have heard a lot of times, it takes 10 years to master something new, and we live longer. So if you are 40 years old, you have approx. 50-60 years yet to live = time to learn mastering 5-6 new things! Isn't that a wild, wonderful thought.

Set off some time to 're-think' your life – maybe sit down with your parter and think 'out loud'.

Monday, September 19, 2016

Kettlebells og kvinder - Kettlebells and Women

I lørdags deltog jeg i et seminar, som blev kaldt 'Uimodståelig'. Det er det on-line træningskursus, som jeg følger. Som jeg allerede har fortalt, begynder jeg nu at kunne se og føle forandringerne, nu hvor jeg knokler 5. måned.

Lederen, Anna Bogdanova og hele holdet bag havde inviteret os alle til en event, og sjældent har jeg deltaget i noget, som har givet mig så meget.

Jeg deltog i 4 forskellige emner, og alle foredragsholdere var engagerede og sjove og jeg var helt 'høj', da jeg kom hjem.

Motivationen fik - om muligt - et yderligere boost, og hvor er det dejligt at være sammen med en masse mennesker i 'samme båd'.

Respekt!Saturday I participated in a seminar called 'Irrisistable'. It is the on-line training program, I am following. As already told, I am starting to see and feel the changes now on my 5th month into it.

The trainer, Anna Bogdanova and her team had invited all of us to an event, and I don't think, that I ever have participated in anything, which has given me so much.

I participated in 4 different sections, and all the speakers were inspiring and fun, and I was 'high' from all the good input, when I came home.

My motivation got - if possible - a bigger boost, and it is great to be together with a lot of people in the same situations as yourself.

Thumbs up!

Friday, September 16, 2016

Automatisk minimalisme! - Automatic Minimalism!

Min gamle Stelfon kaffekande er 46 år gammel, og da jeg ikke bruger almindelig kaffekande (næsten alle andre kaffe-brygnings-måder har sneget sig ind i mit hjem) og heller ikke har gjort det i mange år, har den fungeret som vandkande. Smuk at se på, svær at hælde af! Jeg har tit undret mig over, hvordan man har kunnet hælde af den tud uden at spilde på gæster og bord. For mig løber det meste ovenud!

Da jeg i dag ville give min planter en ekstra tår vand i varmen, synes jeg, at kanden dryppede mere, end den plejer! Og det gjorde den virkelig, for den lækkede, og da jeg undersøgte den, stod jeg pludselig med tuden i hånden! Det var lidt overrumplende.

Da jeg havde lagt den ud i min sorteringspose til containerpladsen, tænkte jeg på, hvad jeg nu skulle bruge til blomstervanding og jeg kom til den konklusion, at jeg har masser af ting, som jeg kan bære vand i, som man kan hælde af - og jeg har lang erfaring fra kanden i, at man skal bare have et viskestykke med rundt, så man kan tørre op efter sig.

Det er også en måde at formindske antallet af sine ejendele!

Hav en rigtig dejlig weekend :-)My old Stelton coffee pot is 46 years old, and since I don't use an ordinary coffee pot (almost every other way to make coffee has entered my home) and since I haven't done this for many years, it had the function of watering can. Beautiful to look at, difficult to pour from! I have always wondered how to pour hot coffee out of the spout without pouring it all over guests and table!

Today, when I wanted to give my plants an extra sip of water in this heat, I thought that the pot was dripping more than usual. And it did, because it was leaking. I examined it, and all of a sudden I was standing with the spout in my hand! A bit surprising!

As I put it out in the bag for the container area we have for trash (things are sorted and dealt with in the manner it should be dealt with) I was thinking about what to use for watering plants now, and I came to the conclusion, that I have a lot of things to carry water in - and I have a long experince from the pot in how always to have a tea towel with me to wipe up waterdrips.

That is another way to minimize your stuff!

Have a great weekend :-)

Wednesday, September 14, 2016

Ind- og udlisten

Jeg har ikke haft tid til at lave ind- og udlisten før nu. Der har været så meget andet at tage fat på, fordi jeg arbejder på et projekt, som løber af stabelen præcis om en måned, men det vender jeg tilbage til.

Så månedens 'udrydning' er:

Et strikket sjal - har aldrig brugt det
En blå bluse - var blevet for kort
2 hvide t-shirts
9 bøger
et par blå jeans - blevet for korte
et par sorte jeans - blevet for korte

Alt, bortset fra de hvide t-shirts er gået til genbrugsshoppen. De hvide t-shirts er blevet klippet i stykker til klude til forskelligt pudsearbejde og lignende.

Tøjet - ja, jeg tør næsten ikke skrive det, men jeg motionere jo på 5. måned, og resultaterne begynder at ses. Taljen er blevet smallere, og rumpen er krøbet lidt højere op, så noget af mit tøj er begyndt at sidde meget mærkeligt! Men det er jo luksus, hvis man skal købe tøj, fordi man 'kryber'.

Ind-listen er altsammen meget praktiske ting:

En sikkerhedsrazor
Et termokrus, stål
En stål drikkedunk, stål
2 glas med skruelåg til mel og gryn

Alle disse ting er købt som erstatning for ting, der trængte til at blive skiftet ud og er blevet erstattet med ting lavet af bedre materiale.
I haven't had time to make the in- and outlist made before now. I have had so many others things to do, because I am working on a project, which will take place in exactly one month, but I will come back to that later.

So the clean-out for the month is:

A knitted shawl - have never used it
A blue blouse - had become to short
2 white t-shirts
9 books
A pair of blue jeans and
A pair of black jeans.

Everything, except the white t-shirts have gone to the 2nd hand shop. The white t-shirts have been cut into rags for different kinds of dirty work.

The clothes - well, I don't know, if I want to write it, because I don't want to jinx it, but I am still exercising now in month 5, and it is beginning to show to a point, where some of my clothes look really wierd on me. My waist has become smaller, and my but is 'hanging' a bit higher! But it is really awesome, if you have to buy clothes, because your body 'shrinks'!

The in-list contains very practical things:

A safety razor
A thermo steel thermo mug
A steel thermo water bottle
2 mason jars for flour and sereal

All these things have been bought as replacements for things, which needed to go, because they were worn out or damaged. I have now chosen the same things made of better and more long lasting materials. 

Monday, September 12, 2016

Nogle af mine favoritting - Some of my Favorite Things

Med en travl dag foran mig, får I lige 3 af mine hverdags-favorit-ting:

En god kop kaffe med mælk (som det siges: mælk i kaffe er for folk, der i virkeligheden ikke kan lide kaffe!)
Schweitzer Drops og
mit sølvhjerte, som er så slidt, og som jeg endelig har fået sendt til sølvsmeden til reparation.

Hav en rigtig dejlig dag!


With a buzy day ahead of me, I am just going to show you 3 of my everyday favorite things:

A good cup of coffee with milk (as said: coffee with milk is for persons, who don't really like coffee!)
Swiss Drops (peppermint with chocolate inside, yummi!) and
my silver heart, which is so worn, and which I finally have sent to the silversmith for repair.

Have a great day!

Friday, September 9, 2016

For evigt ung - Forever Young

En af mine bekendte i ejendommen, hvor jeg bor, er 79 år gammel. En flot lille dame. Hendes krop er sej og stærk. Hendes gang er energisk, og hun har altid gang i et eller andet.  Hun er ung! Både af krop og sind! Selvfølgelig kan man godt se, at hun ikke er 29, men min med-beboer er en smuk, gammel, ung kvinde.

Hendes passion er at male. Hun tager kurser for at lære mere og maler stort set hver dag.Hun sætter sig ind i forskellige maleteknikker, kender berømte maleres historie og alle kunstmuseer i miles omkreds og en del i udlandet. Hun har gjort sig selv til aktiv kunst-studerende.

Men det er kun en af tingene hun gør. Da jeg mødte hende i dag, skulle hun ud til noget familie og passe hund: ..."og så får jeg mulighed for at gå en tur i det dejlige vejr". Hun er der for familie og venner. Jeg lærte hende at kende, at hun ud af den blå luft tilbød at passe min undulat, Elvis, da jeg fortalte, at vi skulle ud at rejse. Så jeg nyder også godt af hendes omsorg. Men hun har et stort socialt liv - og en sød mand.

Jeg har også venner, der siden de var 25 år, har været 'gamle', gnavne og kæmpet imod alt omkring sig, som om verden er imod dem personligt, og jeg har lige siddet og tænkt dem igennem. Alle de glade, 'unge' mennesker, jeg kender, er engagerede og laver en masse forskellige ting. Nogle er mere udadvendte end andre, men det gør ingen forskel. Alle de sure og tvære (jeg holder af dem alligevel!) er trætte og mismodige og sidder hjemme i sofaen og brokker sig.

Det er en grov generalisering, ingen tvivl om det, men med de mennesker, jeg kender, holder sammenligningen!

Måske er vejen til 'evig ungdom' at være engageret og bruge sig selv? - lige til den dag hvor vi ikke er her mere.

At være åben og nysgerrig
To be open and curious

An acquaintance of mine who lives in the same building as I do, is 79 years old. A goodlooking, small lady. Her body is firm and strong. Her walk is energetic, and she is always working on a project. She is young! In body and mind! But she is a beautiful, old, young woman.

Her passion is to paint.She takes classes to learn more, and she paints practically every day. She has learned lots of different painting technicques, knows all about famous painters' history and every art museum miles around and even in other countries. She has made herself an active art student.

When I met her today, she was going to a family member to take care of the dog: ...”and then I get the chance to take a walk in the nice weater”. She is there for family and friends. I got to know her, when she out of blue air offered to take care of my budgie, Elvis, when I told, that we were going on a holiday. So I am also privileged with her care. She has a big social life – and a sweet husband.

I have friends, who since they were 25 years old, have been 'old' and grumpy, fighting against all and everybody in their surroundings, as if the world was against them personallly, and I have been thinking about that. All the happy, 'young' persons I know are committed and engaged in a lot of different things. Some are more extrovert than others, but that makes no difference. And ll the angry and grumpy ones (whom I love anyway!) are tired, despondently sitting at home in the sofa complaining.

This is a a very rough generalisation, I know, but with the people I know, the comparison is right.

Maybe the road to 'eternal youth' is to be committed and to get yourself  'out there'?

Wednesday, September 7, 2016

Købekontrol for august - Purchase control for August

Jeg har omdøbt denne blogpost til købekontrol, som gerne skulle betyde, at jeg bliver en mere bevidst forbruger! Det lykkes en god del af tiden, fordi der er gået sport i det, og det kan jeg mærke, at jeg sparer penge ved. Jeg kan også mærke, at jeg har mere tid, fordi jeg bruger meget lidt tid med at shoppe.

Denne måned er en god del billigere end august sidste år. Ikke medregnet en tandlægeregning i august måned sidste år, fordi jeg ikke ser det som forbrug, men 'helse' = min vedligeholdelse! Og det går fra et buffer-beløb.

Sidste år brugte jeg rigtig mange penge på kosmetik og andre plejeprodukter i august måned. Jeg lagde hovedet et sted og lod mig overtale til at prøve nogle (ret ulækre) wraps, som skulle stramme huden op! Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på, men det kostede kassen og virkede i op til hele ti minutter efter, at jeg havde taget dem af. Måske har andre bedre erfaringer end jeg (så lad mig det vide), men jeg holdt hurtigt op. Alligevel kostede det mig 2000 kr. Så meget for kontrol!

August i år har været billigere rent kostmæssigt, og det kan jeg egentlig ikke rigtig forklare. Men jeg har sparet ca. 800 kr. på mad. Måske skyldes det, at jeg har lavet mad hjemme næsten hver aften, og at jeg har fået brugt en masse rester fra fryseren. (Se mit forrige indlæg).

Selvom budgettet er bedre end sidste år, har jeg anskaffet en del nye ting, men det fortæller jeg om, når jeg kommer med ind- og udlisten i næste post.

Så alt ialt en meget billigere august end sidste år!

I mit køkkenvindue - In my kitchen window

I have renamed the post to purchase control, which hopefully means, that I am becoming a more conscious consumer. I succeed a good deal of the time, because it has become a sport, and I am saving money as well as time, because I spend less time shopping.

This August has been quite a lot cheaper that August last year. Not included a dentistbill last August, because I don't include that in consuming, but a health expense = my maintenance! and that goes from a buffer sum.

But last year I spent a lot of money on cometics and other product in that category. I put my head somewhere else and let myself be talked into trying some kind of (quite icky) wraps, which should firm my skin! Don't ask what I was thinking about, but it was very expensive and worked up to 10 minutes after removing them. Maybe some of you have had better experience of that kind than I had
(if - please let me know), so I stopped it fast. It still cost me 300 US$/ 270 Euro. So much for control!

August this year has been cheaper when it comes to grocery shopping, and I really cannot explain why. But I have saved 120 US$/110 Euro. Maybe because I have been cooking at home almost every night, and I have used a lot of food from the freezer (see the post from Monday).

And even if the spendings in general are a lot lower, I have bought a few things for the house, which I will tell you about, when I have made the In and Out-list.

Monday, September 5, 2016

Brug det ubrugte - Use the Un-used

Hvis man ønsker at tilføre sin hverdag lidt enkelhed, er det en rigtig god ide at begynde med at bruge sine ting. At bruge dem op. At tage fat på det lager, som de fleste af os bygger op over tid.

Man kan starte med køkkenet. Kig dine skabe igennem og se, hvad der er udløbet (meget ofte er det krydderier), mel, gryn, pasta, ris. Hvis ikke, så brug det, du har op, før du køber noget nyt.

Fryseren er også ofte gemmested for en masse gode ting - og for gamle ting. Hvis du ikke kan genkende de frosne 'objekter', har de nok ligget så længe, at de skal ud. Resten kan bruges, så når du er færdig med gennemgangen, har du måske en hel uges mad hjemme - eller mere.

Og så kan du begynde igen - på en bedre måde. Du behøver ikke 4 forskellige slags pasta. Brug en pose færdig ad gangen. Du behøver heller ikke flere forskellige slags ris. Prøv at forenkle dine indkøb. Det giver mere plads og bedre økonomi.

Badeværelset kunne være det næste sted at gå i gang på samme måde. Smid alt det gamle ud og brug det, som fungerer. Jeg tænker somme tider mit 'skønheds-regime' igennem, og jeg er stadig på jagt efter nye og bedre plejeprodukter. Der er efterhånden mange mærker, som ikke indholder hverken miljø- eller hormon-skadelige ingredienser.

Og hvorfor ikke købe dem, når de er bedre for os alle sammen.

Det regnede og var mørkt i går, så jeg trængte til blomster
It was dark and raining (lots) yesterday, so I needed flowers

If you want to make your everyday life a bit simpler, it is a good idea to start with using your stuff. To use, what you have lying around. To find the things, which you have stored over time.

You can start with your kitchen. Look through your cabinets and see, what has expired (very often it is spices), flower, grains, pasta, rice. If it hasn't expired, then use it, before you buy anything new.

The freezer is often a good hideaway for a lot of good stuff - and old stuff. If you cannot recognize the frozen 'objects', they have probably been there for too long, and then they have to go. Use the rest, and maybe you have food for a whole week - or more.

And then you can start buying again - in a better way. You don't need 4 different kinds of pasta. Finish one bag at a time. You don't need different kinds of rice either. Try to simplify your grocery shopping. It gives space and better economy.

The bathroom could be the next place to examine. Toss everything old, and use the good stuff. I sometimes think about, how I can make my 'beauty-regime' simpler, and I am always on the hunt for better products. There are a lot of brands, which don't contain hormone as well as environmental disturbing ingrediences.

And why not buy these, when they are better for all of us.

Friday, September 2, 2016

Mode- og indretningsblade - Magazines, Interior and Fashion

Jeg ved ikke, hvad der er sket, men jeg gider simpelthen ikke dameblade mere! Jeg, der plejede at elske, når der kom nye udgaver af de glittede, tykke magasiner og drønede hen og købte dem uanset prisen.

Jeg har ikke købt nogen længe, men da jeg skulle rejse i tog på ferie sidste måned, købte jeg et. Det var fuldstændig som det, jeg købte det foregående år i samme anledning. Mange gode råd om hvad man skal spise, hvordan man skal se ud, hvordan man tackler kriser, hvordan man indretter sig. Alt sammen gamle nyhed.

Er jeg blevet overfodret? For det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan eller vil lære nyt. Det vil jeg virkelig gerne.

Men vi ved jo, hvad vi skal spise for at være sunde og stærke. Noget andet er så, om vi gør det, men det er jo ikke det, det handler om.

Vi ved også, at det er svært at indrette et badeværelse som skildret i bladene, når man har et, der er 20 fliser bredt og 40 fliser langt!

Moden - ja, den er vel ikke noget at tale om mere. Der er ingen ny trends. Alt er set! Sorry, Folks, men sådan er det altså. Jeg er så gammel, at jeg ikke kan finde noget i dag, som jeg ikke har set før i lignende version. De samme hvide bluser med blå/sorte striber, jeans i alle former, lidt bohemian, kropsnært, flagrende, ja, jeg kunne blive ved. Og vi gør jo alligevel, som vi plejer.

Nu går jeg på biblioteket en gang i mellem og kigger. For jeg læser dem ikke mere, jeg kigger! Og jeg ender meget ofte med at tage et fagblad om noget, som jeg slet ikke ved noget om, fordi det er meget sjovere.

Jeg har aldrig før læst noget om fluefiskeri - og der var smukke fotos!

Hav en rigtig dejlig weekend!

Ikke med specielt fokus på Vogue!
No offence towards Vogue!

I don't know, what has happened, but I don't want to read magazines anymore! I used to love, when new editions of the glitted, fancy magazines were released, and I ran to buy them, no matter the price.

I haven't bought any in a long time, but when I went on holiday last month, I bought one. It was exactly like the one, I bought the previous year, also for a train trip. There were good advise about how to eat, how to look, how to tackle life crises, and how to decorate. Everything old news.

Have I been over fed? Because it is not, because I don't want to learn something new. I really want that.

But we all know, how to eat, if we want to be strong and healthy. If we follow the advises is a totally different matter.

We also know, how difficult it is to decorate a bathroom as described in the magazines, when you have a bathroom 20 tiles wide and 40 tiles long!

And fashion – well, is there anything to talk about? No new trends. Everything has already been done! Folks, sorry, but it has! I am so old, that I cannot find anything in the shops today, which I haven't already worn before. Sweaters with stripes, jeans in all versions, a bit bohemian, thight, wawy, I could go on. And we still choose, what we normally choose.

Now and again I go to the library and peek into the magazine stand. I don't read them anymore. Just skim! And I very often take a technical magazine about a subject I know nothing about, because it is a lot more fun.

I have never read anything about fly fishing before – with beautiful photos!

Have a great weekend!

Wednesday, August 31, 2016

Vær tro mod dig selv - Be True to Yourself

Det bliver en lidt længere historie i dag, for jeg vil gerne fortælle en autentisk historie om et ungt par:

De var flyttet fra landet til byen for at studere. Mødte hinanden, sød musik opstod, og de flyttede sammen på et værelse. Da deres uddannelser var færdige, fandt de en dejlig lille lejlighed midt inde i en pulserende hovedstad. De blev gift og fik 2 børn hurtigt efter hinanden.

De elskede at være, hvor de var, og de synes, at det fungerede godt med børnene. De gik i parken og legede, til havnen, mødte vennerne på cafeer, tog på stranden og oplevede alle byens tilbud. De tænkte aldrig for alvor på at flytte tilbage til landet. Livet i byen var enkelt og godt.

En stor del af vennerne begyndte at købe hus og flyttede. Nu var de 'færdige' med byen! Og så begyndte spørgsmålene at komme, om de ikke også snart skulle have et hus med have. 'Luft til børnene', mere plads og tættere på familien. Men de var stadig ikke parate til at flytte.

Så kom det: Tredje barn i maven. De begyndte at søge efter en større lejlighed i byen, men priserne på lejligheder var steget, så det ville blive økonomisk hårdt.

Samtidig var der nogen i familien, der havde fundet et hus på landet, som kun var ca. 50 km fra byen. Et dejligt hus tæt på natur, strand og familien.

Beslutningen om at flytte ikke blev rigtig vel gennemtænkt. Det skete bare! For der var masser af gode argumenter, der overdøvede tvivlen. Beslutningen kom krybende som en slags 'nu-har-vi-fået-børn-og-burde-bo-i-hus-krise'. Nu var de også blevet påvirket af, at der var så mange i vennekredsen, der var flyttet. Måske var det godt at skifte fra storby til natur.

De flyttede, og alle omkring dem reagerede med at sige velkommen 'hjem'. Men de følte sig alt andet end hjemme. De følte, at de var flyttet til Australien. Og følelsen holdt sig, selvom de hele tiden ventede på, at nu måtte de da snart føle sig hjemme. 

Alle kom og hjalp med at sætte huset i stand, og det blev så fint. Det var også dejligt at have familien, der droppede ind. Så kom en med et hjemmebagt brød, så kom en anden med blomster fra haven og vennerne, der stadig boede i byen, kom på besøg, og så blev der sludret, og børnene legede udenfor.

De håber stadig på, at de nok skal 'falde til' en dag. At de vil vænne sig til at bo på landet. Men følelsen af at savne byen er ikke forsvundet. Efter 4 år på landet længes de stadig tilbage.

Det kan føles utaknemmeligt, når man har et godt liv i et godt hus, der ligger et dejligt sted, men det får ikke følelsen til at forsvinde. De er ærlige omkring det. De lod sig suge ind i, hvad alle andre gjorde. Lod sig rive med. Og de glemte at føle efter indeni.

Dette her er ikke en historie om, at det er bedst at bo i byen og dårligt at bo på landet. For historien kunne være vendt om. Det er helt ligegyldigt.

Det er udelukkende en historie om, at man skal være tro mod sig selv og de følelser, der er forbundet med familie, venner, hjem, job, fritid. Alt det, vi fylder vores liv med og som gør vores liv meningsfulde og rige.

Gør ikke som alle andre! Gør det, der føles rigtigt for dig og dine kære.


The story today is going to be a bit longer than usual, because I want to tell an authentic story about a young couple:

They had moved from the country to the city to study, met eachother, fell in love, and they moved in together in a rented room. They finished their educations, found a small flat in the inner city in the roaring city. They got married and had 2 children over a very short period.

They thought that life in the city worked very well with the kid. They went to parks to play, to the harbour, met friends at caffees, went to the beach and used all the offers of the city. They never thought about moving back to the coutryside. They loved to be, where they were, and life in the city was simple and good.

A big part of their friends started to buy houses and moved out. Now they were 'done' with the city! And then the questions started coming, if they shouldn't also buy a house. 'Fresh air for the children', more space and closer to the family. But they weren't ready to move.

Then it came: Third child on the way. They started to look for a bigger apartment in the city, but the prices had gone up, so economicly it would become difficult.

At the same time a family member found a house in the countryside, only approx. 50 km away from the city. A nice house close to nature, beach and family.

The decision about moving wasn't really very well thought through. It just happened! There were a lot of good arguments, which made the doubt become background noise. The decision came creeping like 'now-we-have-children-we-should-live-in-a-house'-crises. And they also were affected of that so many friends had moved. Maybe it was good to swop the big city with nature.

They moved, and everybody said 'welcome home'. But they felt nothing like home. They felt, as if they had moved to the end of the world. And the feeling stayed, even though they kept waiting for, that it just had to come.

Lots of people came and helped making the house in order, and it became really nice. It also was very nice to have family dropping in. One came with home baked bread, another with flowers from the garden, and the friends, the few ones still living in the city, came visiting, everybody having a good time, while the kids were playing outside.

As to this day, they still hare hoping, that they will feel at home some day. That they will get used to live in the countryside. But they are still missing the city. After 4 years they still long to go back.

It can seem ungrateful, when you live a good life in a nice house in a nice location, but it doesn't make feeling disappear. They are honest about it. They let themselves suck into, what everybody else was doing. And they forgot to stay true to themselves.

This is not a story about if it is better to live in the city, and bad to live in the country. Because the story could have been reversed. It is not important.

It is entirely a story about being true to yourself and the feelings connected to family, friends, home, job, time off. Everything we fill our lives with, and make our lives feel meaningful and rich.

Don't do what everybody else do! Do, what feels right for you and your loved ones.

Monday, August 29, 2016

Har du råd til at købe hus? - Can You Afford to buy a House?

En af mine venner fortalte, at han gerne ville købe hus, men ikke vidste, om han havde råd til det hus, han gerne ville have. Der er faktisk en god metode til at finde ud af det på:

 1. Gå ud og find området, du gerne vil bo i.
 2. Find så et hus, der er til salg og ligner det, du gerne vil eje og bed ejendomsmægleren om en opstilling, der indkluderer alle årlige udgifter.
 3. Kontakt kommunen og find ud af, hvor meget der skal betales i ejendomsskat og ejendomsværdiafgift, hvis det ikke fremgår af papirerne.
 4. Ring til forsikringsselskabet og bed om et overslag over, hvor meget det vil koste at forsikre ejendommen.
 5. Læg et ekstra beløb af til vedligeholdelse og uforudsete udgifter og husk i den forbindelse øgede udgifter til el, vand og varme, hvis du køber en større bolig, end du har nu
 6. Læg så alle disse tal sammen og del med 12 (måneder).
 7. Tag så differencen mellem den månedlige boligudgift du har nu og den samlede kommende månedlige udgift på det nye hus (som du ikke ejer endnu). 
 8. Nu kommer vi til det: Sæt så differencen i banken hver måned i et år. 

Hvis du kan klare at hensætte den 'øgede' boligudgift i et år uden at forgribe dig på pengene, har du råd til at bo i huset. Hvis ikke - ja, det siger jo så sig selv!

Når du har testet dig selv i et år, har du ikke kun fået viden om, om du kan leve med at undvære de ekstra penge til en nye bolig. Du har også sparet et pænt beløb op til udbetalingen.

Men vent indtil du har til hele udbetalingen. Det er dumme penge at låne, for de skal ofte lånes til en høj rente, og det kan være nok til at vælte budgettet.

God fornøjelse med hus-testen.

Med tak til Lego - With regards to Lego

One of my friends told me, that he wanted to buy a house, but he didn't know, if he could afford the house, he wanted. Acually, there is a very good method to find out:

 1. Go find the location where you want to live.
 2. Find a house for sale, which looks like the one you want to buy, ask the real estate agent for the budget of the house with all expenses included.
 3. Call a insurance company and get an estimate of how much the insurance will cost.
 4. Add an extra amount for maintenance and unexpected expenses and remember that you probably will pay more for water, electricity and heat, if you move to a bigger place, than the one you have now.
 5. Add all these expenses and divide with 12 (months).
 6. Now take the difference between the monthly rent/mortgage you have now and the new one (for the house, you don't own yet).
 7. And now we get to the point: Put this difference into the bank every month for a year.

If you can manage to put side this 'expanded' mortage expence for one year without touching it, then you can afford the house. If not – well, then you know!

When you have made this test for at year, you haven't only gained the knowledge about being able to afford a bigger house expense. You have save quite a nice sum of money for the down payment.

But do wait until you have all the money for the down payment. If you have to borrow, you will have to pay a high interest, enough to make the budget go really tight.

So have fun with the house test.

Friday, August 26, 2016

Åben for kommentarer - Open to Comments

Jeg havde besøg af en kær ven forleden dag, som fortalte, at jeg havde virkelig besværlig blog, når det kommer til at lægge en besked eller komme med en bemærkning!

Det anede jeg ikke! Sorry!

Men nu er det rettet, så jeg glæder mig til at høre fra flere af jer. Kom gerne med input og eventuelle ønsker om, hvad I savner eller vil have mere/mindre af.

Rigtig god weekend!

Mindste og største favoritperson (og en pind!) på skovtur. Der bliver talt om alvorlige ting!
Smallest and biggest favorite persons (and a stick!) on a walk in the forest. They talk about serious things!

A very dear friend visited me this week, and she told me, that I had a really annoying blog, when it comes to leaving a message or make a comment.

I didn't know that! Sorry!

But now it has been corrected, so I am looking forward to hearing from more of your. Please let me have your input, and if you have any wishes about things you miss, or things you want less or more of. please let me know.

Have a really nice weekend!

Wednesday, August 24, 2016

Når man gør det 'forkerte' - When you do the wrong ting!

Hvorfor bliver vi ved med at gøre det forkerte?
 • Vi ved, at den kage ikke hjælper os til at tabe de kilo, som vi gerne vil af med, men vi spiser den alligevel og føler os helt dårlige bagefter, for så godt smagte den nu ikke, og nu har vi ødelagt diæt-planen. 
 • Vi ved, at når vi går for sent i seng, så er vi uoplagte, når vi vågner op, men alligevel kan vi ikke snøvle os sammen til at gå i seng. 
 • Vi ved, at når vi køber den ting, så er vi glade i 5 minutter, og derefter er vi ligeglade, selvom vi har brugt penge på noget ligegyldigt. 
Og så videre. Hvorfor gør vi sådan? Og hvordan holder man op med at gøre 'det forkerte', når man nu godt ved, at det bare er for dumt?

Efter en sygdomsperiode var jeg kommet i rigtig dårlig form, og som jeg har fortalt, er jeg begyndt at motionere 4 dage om ugen og holder stadig ved her på 18. uge, og jeg begynder at føle mig stærkere. Og ikke nok med det - det begynder at kunne ses. Meget småt, men det kan ses! OG jeg er begyndt at kunne lide det!

Men det ville være godt, hvis jeg også gjorde noget ved mine spisevaner, og lysten begynder at melde sig. Sikkert fordi jeg kan se resultaterne af motionen. Det er ikke helt så svært at sige nej tak til brownien til kaffen mere.

Jeg tror (tror!- jeg er ikke psykolog!), at det  er et spørgsmål om at tage én ting ad gangen og koncentrere sig om den. Give sig tid til at blive vant til at gøre den ene ting regelmæssigt og være vedholdende, så den føles naturlig og som en del af dagligdagen, før man begynder at lægge mere på.

Jeg har i hvert fald tænkt mig at tage små skridt. Hellere det, end at blive helt gak i hovedet af en masse forskellige regler, som indføres på en gang for at få det hurtige resultat. Jeg er i hvert fald færdig med at sulte eller leve efter en bestemt plan. Jeg gider ikke gå og dunke mig selv i hovedet, hvis jeg falder i. Det kommer der ikke noget godt ud af.

Så jeg giver det tid og begynder småt. Jeg er overbevist om, at det kan blive til noget stort!... Eller forhåbentlig til 'noget mindre'!


When do we keep doing 'the wrong thing'?
 • We know that that cookie will not help us loose the weight, we want to get rid of, but we still eat it and feel really bad afterwards, because actually it didn't taste that good, and now we have ruined the diet plan.
 • We know, that when we go to bed too late, we are not in top form, when we wake up, but still we cannot get to bed in time.
 • We know, that when we buy this thing, which makes us happy for 5 minutes, we actually won't care tomorrow, even though we have spent our money on something un-important.
And so on. Why do we do that? When do we stop doing 'the wrong thing', when we know, that it is down right silly?


After a periode of illness I  felt that my condition had become really bad, and as I have told, I have started an online fitness program, and I am still at it now week 18, and I am beginning to feel stronger. Not only feeling stronger, I can see it. Not a lot, but I am thinner! AND I am beginning to like it!


But it would be good if I also did something to my eating habits, and I feel, that I am ready to start there too. Probably because I can see that the exercise is paying off. It it not that difficult anymore to say no to the brownie, when having a cup of coffee.

I think (think - I am not a psychologist!) that it is a question about taking one thing at a time and concentrate about it. Take time to get used to doing this one thing on a regular basis and be persistant, so it feels natural and a part of everyday life, before you add something new.

I intend to take small steps. Rather that than going totally crazy by a lot of new and different life rules, implemented at the same time to get a fast result. I am done with starving or living after a rigid regime. I do not want to beat myself up, if I eat a cake now and again. Nothing good comes out of that. 


So I will give myself time and start out small. I believe that it can become something big! ... Or hopefully 'something smaller'!

Monday, August 22, 2016

Display eller ej - On Display or Not

Jeg er - som nævnt før - ikke tilhænger af at have en masse ting stående fremme af mange årsager.

Det kan se flot ud at have f.eks. sine sko stående på hylder og det samme gælder for kreative sysler, hvor pensler og tusser står fremme.

Jeg har prøvet begge dele, og jeg vil ikke have sko stående fremme, fordi jeg synes, at de samler så meget støv - og at støve af er bestemt ikke en af mine hobbies.

Med hensyn til kreativiteten, arbejder jeg bedst af ved have de ting fremme, som jeg har gang i og at have resten gemt væk. For mig giver udsyn til mange ting uro, så jeg ikke kan koncentrere mig om det, som jeg er i gang med.

Men heldigvis er der ingen rigtige eller forkerte måder, og enhver af os må gøre det, der fungerer bedst.

Jeg kan supergodt lide at se det hos andre, men fordi jeg godt kan lide noget, betyder det ikke, at jeg vil gøre det hjemme hos mig.

Sådan vil jeg helst 'udstille'.
The way I want to display.

I am - as said before - not a fan of having a lot of things on display for several reasons.

It can look really nice having shoes on display on shelves, and the same goes for DIY stuff with decorative paint brushes and markers placed in holders.

I have tried both, and I don't want shoes on shelves, because I think that they collect so much dust - and dusting is no hobby of mine.

When it comes to creativity, then I work the best, when the things I am going to use are on the table, and everything else out of sight. A lot of things distract me, so I cannot concentrate about, what I have set out to do.

But luckily there are no rights or wrongs, and you should, what is functioning for you.

I love seeing it in other people's homes, but just because I like something, I don't have to introduce it in my own life.

Friday, August 19, 2016

Køber du til lager? - Are you building a stock?

Køber du 10 stk., når der er tilbud på shampoo eller tandpasta?

Det er meget fristende, for den nedsatte pris er tiltrækkende, skabet bliver fyldt op, og man behøver ikke at købe noget i lang tid. Så er man den bekymring mindre - og det er sandt. Men der er alligevel et større beløb bundet i den slags indkøb, og måske kan pengene bruges bedre til noget andet lige nu.

Men er der nogen grund til at købe ind til lager? Hvis man køber en flaske ad gangen, har man friheden til at vælge en anden shampoo. En, som også er på tilbud, men har en anden duft og en anden virkning. Så kører man hverken træt af produktet.

Vi behøver ikke at lade plads på hylder og i skabet blive fyldt op, for der kommer altid nye tilbud. Også på 1 stk. pakninger. Altid!

Køb en permanent spritpen og skriv købsdato på flasken/kartonen/æsken og se, hvor ofte eller hvor sjældent du skal købe nyt. Du vil blive overrasket!

Jeg købte staniol på tilbud for 1½ år siden. Den 2. rulle stadig urørt (men lettere molesteret af at bliver skubbet rundt i et skab) og fylder op!


Do you buy 10 shampoo bottles or tooth pastes, when there is a discount?

It is very tempting, because it is a good price, the drawer will be filled, and you don't need to buy anything for  along time. So one worry less - and that is true. But it might be wiser to buy a little less, because there is still a big amount of money tied to that kind of purchase, and you might save a little money during time, but maybe the money could be spent better at the moment.

Is there any reason to build up a stock? If you buy one bottle at the time, you have the freedom to choose something else next time. One, which also has a discount, but with another scent and another effect. Then you don't get tired of the product.

We don't need to buy stuff to fill up space at home, because there will always be new offers. Also without buying more than one. Always!

Buy a permanent marker and write the purchase date on the bottle/carton/box and see, how often or how rarely you need new stuff. You will be surpriced!

I bought an offer for tin foil 1½ year ago. The second roll is still untouched, ruffled up (from being pushed around in a drawer) and taking up space.

Wednesday, August 17, 2016

Vær som en baby - Be like a Toddler

Mange gange afholder vi os fra at lære noget nyt af rædsel for at være pinlig!

Små børn er søde, når de tumler omkring, ikke kan få ting til at fungere, eller taler forkert. Voksne er bare pinlige.

Men det er da synd, at vi ikke overkommer pinligheden og ikke er ligeglade med, hvad andre tænker. Hvorfor tager vi ikke rulleskøjterne på (og knæbeskyttere, håndledsbeskyttere, hjelm - og en pude på rumpen) og kommer i gang med at rulle, hvis det er det, vi gerne vil. Måske bliver resultatet, at det faktisk ikke er så sjovt, som vi regnede med, men det kan også være, at det er hylende morsomt.

Under alle omstændigheder kommer én af to ting ud af det:

Det må jeg prøve igen, eller
Nu har jeg prøvet det, og det var ikke mig.

Vi bliver klogere på begge måder. Så vær pinlig - vær som en baby. Og du har modet! Det har de, der kritiserer, ikke!

Hvad er dine 'rulleskøjter'?

Spansk er mine 'rulleskøjter'
Spanish is my 'roller scates'

Often we shy away from learning something new, because we are scared of being embarrassing!

Little kids are cute, when they tumble around, can't make things work, or say something wrong. Adults are just embarrassing.

But it is a pity, that we don't get around it being indifferent about, what other people think about us. Why don't we put on the roller scates (and knee protectors, wrists protectors, helmets - and a pillow for the rear end) and get going, with whatever it is, that we want. Maybe the result is, that it wasn't as funny, as we expected, or maybe it is just becomes the best fun, we have had in a long time.

No matter what - one out of two things come out of trying:

I have to try that again, or
I have tried it, and it wasn't my thing.

Both ways we get wiser. So be embarrassing - be like a toddler. And you had the courage! Those, who critizice, haven't!

So what is your roller scates?