torsdag den 29. januar 2015

Mit genbrugssystem - My Recycle System

I mit skab i gangen står et solidt indkøbsnet, som er mit genbrugssystem. Der samles alt, som skal afhændes på den ene eller den anden måde: Flasker med pant, flasker, aviser, pap og metal, der skal smides i forskelllige kontainere. Og de ting, der skal til genbrugsshoppen, kommer også i. Så har jeg det hele samlet, og når den er fuld, er det tid til at gøre noget ved det.
Også denne gang er der ting til genbrugsshoppen. En kogebog, som jeg ikke bruger mere. En tin lysestage og nogle lys, som jeg ikke har lysestager til mere. Og en lille skål til småkager og søde sager, som ikke er blevet brugt i årevis.
Ja, at minimere er en ongoing aktion.

 Min genbrugs-'station' - My Recycle Tote

Den indholdt så meget! - The tote contained this much!
 Pantflasker - Bottles which gives money back

Lidt mere til genbrugsshoppen - A bit more for the secondhand shop

In my cabinet in my entrance way is a solid tote, which is my recycle system. Everything which have to go is collected here. In Denmark we have a bottle recycle system, where we pay for the bottle, when we buy it, and get the money back, when the empty bottle is going back. All other kinds of glass go to a special container, and newspapers, metal and cardboard go to separate containers.  We have a special container yard, where we recycle all these things. When the tote is full, it is time to take action.
But also this time there are things, which go to the secondhand shop. A cooking book, which I don't use any more. A pewter candlelight holder and some candles, which I don't have holders for any more. A small cookie bowl which I haven't used for years.
Yes, to minimize is an ongoing action.

onsdag den 28. januar 2015

Arbejde og back-up - Work and Back-up

Det er øse-regnvejr i dag, og resterne af gårsdagens aktiviteter skal afrundes, og så skal jeg lægge en overordnet plan for mit nye store projekt.
Og jeg skal tage back-up! Jeg har en aftale med et af mine favoritmennesker. Vi har begge to 2 eksterne harddiske, som vi bytter, så hans ene opdaterede harddisk ligger hos mig og omvendt, og vi er rimelig gode til at huske hinanden på at få det gjort. Jeg har venner, som har mistet alt i en brand, så jeg er ret hysterisk på det område.


It is raining cats and dogs today, andI am rounding up things from yesterday's activities. And then I am going to make plan for my next big project.
Another important thing is that I am going to take a back-up! I have an arrangement with one of my favorite persons. We both have 2 external hard disks, which we exchange, so that one of his is at my place and vice versa, and we are quite good at reminding each other about getting it done. I have friends, who have lost everything in a fire, so I am pretty hysterical about this.

tirsdag den 27. januar 2015

Mit indre landskab - My Inner Landscape

Bær lige over med mig! Jeg ved, at jeg er ikke kunstmaler, men jeg elsker at nørde kreativt, og nu er jeg som sagt i gang med dette her. Det er en bunden opgave fra skolen, og jeg er langt fra færdig. Vi skal male vores indre landskab, og jeg havde ingen ide om, hvad jeg skulle lave. Så jeg gik bare panisk i gang, og så malede 'mit indre landskab'! En stor blomst, der bliver fanget i nogle tandhjul. Sikkert et meget godt billede af mig. Nu skal der arbejdes videre med detaljer og skygger - og nogle blomsterknopper!


Please bear with me! I know that I am not a painter, but I love being a nerd with creative things, and now - as you might know - have started painting. It is a set assignment from school, and I am far from finished. We are going to paint our inner landscape, and I had no idea about what to make. So I just started stricken with panic, and then my 'inner landscape' painted! A big flower getting caught in cogwheels. Probably a quite good picture of me. Now back to working with details and shadows - and a couple of buds!

mandag den 26. januar 2015

Tænketid - Thinking Mode

Jeg er i tænketank! Jeg er klar over, hvorfor jeg er gået lidt i baglås. Jeg har (igen) spredt mig for vidt, fordi jeg vil det alt. Men det nytter ikke noget, for så får man bare gjort tingene. Med tryk på 'bare gjort tingene'. Ikke gjort dem godt eller med 100% engagement. Bare gjort dem - og det er ikke godt nok. Mindre, men bedre!
Så jeg skal ud i en frasorterings-fase. Det er ikke sjovt, men det er nødvendigt.

Trøstespisning! - I need a comfort cookie!

I am in thinking mode. I realize that I have entered a deadlock. I have spread myself thin, because I want to to everything. But it is  no good, because then you just get things done. Read: Get things done. Not getting them done well or with 100% engagement. Just getting them done - and that is not good enough. Less, but better!
So I have to go into a kill-my-darlings phase. It is no fun, but it is necessary.

søndag den 25. januar 2015

Søndagshumør - Sunday Mood

To af mine favoritmennesker leger i sneen med Fars gamle kælk. 
Nu skal jeg ud og foreberede middag til i aften til hele bundtet.
Hav en dejlig søndag.


Two of my favorite persons playing in the snow with Daddy's old sledge. 
Now I am going to the kitchen to start dinner for all of them for tonight.
Have a great Sunday.

lørdag den 24. januar 2015

Løfter, løfter - Promises, Promises

Jeg havde egentlig ikke nogle nytårsfortsætter til 2015. Det vil sige, at jeg havde bestemt, at jeg ville blive bedre til det, jeg allerede laver. Komme i gang med min nye bog, skrive på bloggen mindst 4 gange om ugen, ihærdigt læse spansk, fotografere og male store malerier.
Denne uge har været flad, for jeg måtte erkende, at jeg ikke er begyndt på bogen, jeg har ikke skrevet 4 gange om ugen på bloggen, jeg skulle have øvet mere spansk, taget nogle flere fotos, og jeg har malet nogle malerier, som jeg virkelig kæmper med.
Så hvad kan man gøre, når man så får en uge, hvor ingenting går, som man vil? Man kan fortsætte, og det er der, jeg er nu. Jeg skal holde mine løfter - også dem til mig selv!I actually didn't have any New Years Promises for 2015. Well, I had decided that I would get better at what I am already doing. Starting writing my new book, make at least 4 posts on the blog a week, take some more pictures, study hard on my Spanish, and paint big paintings.
This week has been really gloomy, because I had to acknowledge that I haven't started the book. I haven't written 4 times a week here on the blog. I should have been digging deeper in my Spanish books. I haven't taken any photos, and I have painted two paintings, which I am still fighting with.
So what can you do, when you have a week, where nothing is going your way? You can continue, and that is, where I am now. I have to keep my promises - also the ones I have made to myself!

tirsdag den 20. januar 2015

Købestop dag 20 - Purchase Stop Day 20

Jeg holder stadig købestopet. Det eneste, der er kommet indenfor dørene, udover mad og rengøringsartikler (og kameraet!) er en neglebørste. Den blev nødvendig, da jeg gerne vil renses for maling under neglene. Iøvrigt en god lille ting. Så fint udført.

Min lyst til at snuse rundt i forretninger er fuldstændig væk. Jeg har stadig ingen ide om, hvordan det er sket, men det er faktisk rigtig rart. Jeg er ikke på 'udkig' hele tiden.


I am still keeping the purchase stop. The only thing which has crossed my threshold except for food and cleaning articles (and the camera!) is a nail brush. It became necessary, as I want to have my nails clean of paint. It is a good little 'tool'. So nicely made.

My passion for chasing for offers has totally gone. I still haven't any idea about, how that has happened, but it is actually quite nice. I am not on the prowl all the time.

mandag den 19. januar 2015

Tyggegummi-farver - Bubble Gum Colors

Mit hjem er holdt fuldstændig i neutrale, naturlige farver. Det samme gælder min garderobe. Men nu er jeg jo, som I måske ved, begyndt at male for sjov, og det er virkelig sjovt. Ikke mindst at jeg helt uden at tænke over det vælger farver, jeg aldrig ville drømme om at bruge andre steder! Gad vide hvad det skal fortælle mig?!


The colors in my hold are all neutral and natural colors. The same goes for my wardrobe. And now I have just for the fun of it started painting, as you might now, and it is a lot of fun. Something which is really strange is that I choose colors, which I never would use anywhere else! Wonder what that should tell me?!

torsdag den 15. januar 2015

Nyt kamera og budgettet - New Camera and The Budget

Her er den så! Min Nikon D5300. Kun huset. Jeg har et objectiv, som jeg er så glad for, og som dækker mit fotobehov.

Det blev ikke mindre godt af, at jeg nu har kigget på mit budget her halvvejs gennen måneden, og jeg skal kun tage halvdelen af prisen for kameraet fra min opsparingskonto, fordi jeg ikke har købt andet end mad og rengøringsartikler! Så hvis jeg fortsætter næste måned på samme måde, så kan jeg sætte pengene tilbage på opsparingen igen.

Det her kunne gå hen og blive en vane!


Now it is here! My Nikon D5300. I didn't by a lens, as I am perfectly happy with the one I have, and because it covers my needs.

The whole deal has only become better, now that I halfway through the month have taken a look at my budget, and I only have to take half the amount of the camera price, because I only have bought food and cleaning products! If I continue next month the same way, I can put the money back in the savings account again.

This could become a habit! 

onsdag den 14. januar 2015

Købestop dag 14 og et nyt køb! - Purchase Stop Day 14 and a New Purchase!

Jeg bliver nødt til at tage min undtagelsesregel for købestoppet i brug nu. Den, der siger, at jeg kan erstatte ting, der går i stykker. Jeg er så ærgerligt over det, for det går faktisk rigtig godt. Jeg har ikke købt andet end mad og rengøringsartikler i 14 dage, og jeg har sparet en masse tid og en god portion penge! Og nu slapper jeg af, når jeg går ud og handler. Jeg føler mig ikke fristet til at ose mere.

Men jeg kan slet ikke bruge mit kamera, det er helt kaput, og så kan jeg ikke arbejde. På positivsiden kan man selvfølgelig sige, at det er heldigt, at det er udsalgstid nu!
Men jeg føler mig alligevel... aaarrrruuuggghhhh! over det.


I have to take my exception rule for my purchase stop in use now. The rule which says that I can replace things which are breaking. I am so irritated about it, because my experiment actually goes really well. I haven't bought anything but food and cleaning stuff in 14 days, and I have saved a lot of time and quite a bit of money! And now I relax, when I go shopping. I don't feel tempted to look for anything anymore.

But I cannot use my camera. It is totally kaput, and then I cannot work. But on the positive side you can say that I am lucky that it is time for offers and sales right now!
But I still feel ...aaarrrruuuggghhhh! about it.lørdag den 10. januar 2015

Venter på stormen - Waiting for the Storm

Der blev varselt storm i går, og den fik vi lidt af, og i dag skal vi have en orkan. Lige nu skinner solen, det er ikke særlig koldt, men blæser kraftigt. Vi må se, hvad det bliver til.

Det er købestop dag nr. 10 - og alt er gået meget lettere, end jeg havde forventet. Men nu er mit kamera gået i stykker. Nu kan det ikke mere. Jeg har længe haft en periodisk software fejl på det, men ingen har kunnet finde den. Det er noget, jeg ikke kan undvære, men det kolliderer virkelig med mit eksperiment! Samtidig er det udsalgstid, og der er gode tilbud, som ikke vil være der, når måneden er omme
. Ælle-bælle, ælle-bælle... skal jeg købe, eller skal jeg holde mig til mit eksperiment. Jeg sagde godt nok, at jeg ville udskifte ting, der gik i stykker, men jeg havde ikke lige regnet med en ting i den størrelsesorden. Men som det er sagt: "Life is what happens to you, while you're busy making other plans".We had the a bit of the storm Dagmar yesterday, and today the hurricane Egon should arrive. Right now the sun is shining, it is not very cold, but there is a strong wind. Well, let's see how it turns out.

Purchase stop day no. 10, and everything has been a lot easier than expected - but now my camera is broken. I have for a while had a periodic software problem, but nobody has been able to find it, and now it is totally unusuable. It is something which I cannot do without, but it is colliding with my experiment! At the same time it is season for sales, and there are good offers, which will not be there at the end of the month. So I am counting bottons... should I buy, or should I stick to my experiment. At start I said that I would replace if something broke, but I hadn't counted on a thing that expensive. But as it is said: "Life is what happens to you, while you're busy making other plans".

fredag den 9. januar 2015

Paris i dag - Paris today

Det har været svært at rumme andet end situationen i Paris i dag. 
It has been difficult to comprehend anything else but the situation in Paris today.

torsdag den 8. januar 2015

'Minimalisterne' og genbrug - 'The Minimalists' and Second Hand Stuff

At reklamere er normalt ikke noget, som jeg giver mig af med, men jeg er blevet meget inspireret af to gutter, der har sat ord på minimalisme. De kalder sig 'Minimalisterne, og har selv været ret rabiate i deres tiltag til at leve et enklere liv, men deres syn på minimalisme er meget nuanceret. De prædiker ikke en bestemt linie, og de er samtidig meget morsomme. Check denne TED Talks, som jeg tror kan inspirere en masse mennesker.

Så jeg har taget nok et dyk ned i mit tøj og erkendt, at jeg ikke har haft noget af denne bunke i brug i over et halvt år og nok heller ikke kommer til det. Jeg har afprøvet et par af tingene på i et par timer, fordi jeg var i tvivl, men jeg blev klar over, hvorfor jeg ikke bruger dem. De kradser, kryber op, eller har andre egenskaber der gør, at jeg hele tiden tænker over, hvad jeg har på, og det irriterer mig. Så forhåbentlig er der andre, det ikke kradser eller kryber op på. Nu ryger det i hvert fald til genbrug. Samtidig er der et par tasker og noget køkkenudstyr, der går samme vej.


To advertise is normally not something I do, but I have become very inspired by two guys, who have put words on minimalism. They call themselves 'The Minimalists' and have been quite extreme in their own actions to live a simple life, but their view on the topic is very nuanced. They don't preach a certain trend, and they are very funny. Check their TED Talk, which I think can inspire a lot of people.

So I have taken yet another dive into my clothes 'pile', acknowledging that I haven't worn any of these pieces in more than 6 months, and probably never will. I have worn a some of them for a couple of hours, because I wasn't sure, why I didn't wear them. But they itch, creep up or there are other details, which makes me think about, that I am wearing them, and that irritates me. So hopefully there are other persons out there, who aren't bothered about that. So they are going to the second hand shop. And while I am at it, there are also a couple of bags and some kitchen stuff going the same way.

onsdag den 7. januar 2015

Flere penge, mere tid - More Money, More Time

Jeg shopper efter indkøbsliste, og i går blev det igen dagligvarer, nogle fotoforstørrelser og skintonic. Ikke særlig interessant, men det er til gengæld interessant, hvor meget tid jeg sparer ved ikke at gå og snuse efter 'gode tilbud' - som jeg i den sidste ende ikke har brug for. Så jeg sparer penge og tid!


I write a shopping list and buy only what's on it. Yesterday is was food, some photo blow-ups and skin tonic. Really not very interesting, but it is obviously, that I save a lot of time not cruising around for 'good offers', which I - being realistic - don't need. So I am saving money and time!