fredag den 22. august 2014

Næsten weekend - Almost Weekend

I morgen tager jeg til Jylland, hvor jeg skal være hos venner nogle dage, og jeg er begyndt at pakke lidt. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det ligger med netforbindelse dér, så hvis jeg 'falder lidt ud', er det derfor. Men jeg vender tilbage en gang midt i næste uge. Hav en rigtig dejlig weekend.


Tomorrow I am going to Jutland to visit friends for a couple of days, and I have started packing. I don't quite know, how good the net connection will be there, so if I 'fall out' - then that's the reason. But I will be back some time mid next week. Have a really nice weekend.

torsdag den 21. august 2014

Gør-det-selv-humør - DIY Mode

På jagt rundt i mit klædeskab fandt jeg 3 t-shirts, som har en rigtig god pasform, og som jeg har brugt meget. Derfor var de efterhånden blevet lidt kedelige i farven, og hvad gør man så? Jeg vidste, at jeg ikke ville komme til at bruge dem, som de så ud, og så kan man jo lige så godt gøre et eller andet ved dem. Så jeg tog chancen og farvede dem i vaskemaskinen. Den ene t-shirt var ensfarvet, så den strammede jeg ind med bomuldstråd, og jeg synes, at den blev rigtig god. Så resultatet blev, at de to blev fine, og den tredie blev bare kedelig, så den går i genbrugsposen. Men det er da to t-shirts, der har fået forlænget levetiden, og som føles nye.


On my hunt in my closetI found 3 T-shirts, which have a very good fit. I have used them a lot, so the color had become quite bland, so what do you do? I knew that I wouldn't use them anymore they way they looked, so I decided to do something. I took the chance and colored them in the washing machine. One of the T-shirts was pale blue from start, so I tired it firmly with cotton strings, and I think that it became quite good. So the result is that two of them are very nice, and the third just became boring, so it goes into the plastic bag with stuff for the second hand shop. But two T-shirts got an extended life time, and it feels like getting something new.

onsdag den 20. august 2014

Find min bog på Amazon - Find My Book on Amazon

Det er en stor dag for mig i dag! Min bog RYD DIG OP er nu på Amazon, og den engelske udgave er undervejs. I kan finde linket under 'Bogen' øverst. Så det skal fejres med venner, vin og noget god mad i aften.
It is a big day for me today! My book RYD DIG OP (Tidy Up Yourself) is now on Amazon. You can find the link above under 'The Book'. The English version is on it's way, and I will let you know, when it is there. So I am going to celebrate tonight with friends, wine and some good food.

mandag den 18. august 2014

Gamle Skatte - Old Treasures

Når man rydder ud i sine ting, skal man huske at gemme nogle få ting, der virkelig betyder noget. Ikke bare ting, der er kønne og pynter, men noget der har sand værdi. Jeg kan godt lide, hvis disse ting har en historie, der tilhører min familie. Ikke noget, der bare er købt på et loppemarked, hvilket er af grundene til, at jeg ikke går på loppemarkeder. Det, man køber dér, er andres menneskers minder. Jeg kan også godt lide, hvis de har en funktion. Så jeg vil poste billeder af lidt af disse ting de nærmeste dage.

To lysestager fra mine bedsteforældres sommerhus
Two brass candlesticks from my grandparents' summer cabin

When you clean out in your stuff, you should remember to save a few things, which really mean something. Not something which just is pretty and look nice, but something with true value. I like if these things have a story, which refers to my family. Not just something randomly bought on a flea market, which is one of the reasons why I go to flea markets. What you buy there, is another persons's memories. I also like if they have a function. So I will post photos of these thing in the coming days.

København, heste og kraner - Coopenhagen, Horses, and Cranes

Man kan i øjeblikket godt kalde København 'Kranernes by', men heldigvis er der også forsøg på at gøre det lidt festligt. På Kongens Nytorv går der farverige heste 'gennem væggene', se her og her er statuen og det smukke område, som forhåbentlig snart kommer igen.For the moment you can call Copenhagen 'The City of Cranes', but luckily there are attempts to make it a bit more festive. In Kongens Nytorv (The Kings New Square) horses are coming 'through the fences' to remind everybody of the statue of King Christian the Fifth on his horse here. The statue is incarcerated in the center of the square, and cannot be seen now.


lørdag den 16. august 2014

Lørdagshumør - Lørdagshumør

Kan I have en rigtig dejlig lørdag! Husk at få tid til at slappe af!
I wish you a very nice Saturday. Remember to take time off for relaxing!


fredag den 15. august 2014

Mere hvidt - More White

For snart meget lang tid siden købte jeg en lampe til mit soveværelse, som ikke er kommet op at hænge endnu, fordi jeg hader at bruge en boremaskine! Samtidig vil jeg ikke bede om hjælp! Kan Selv, vil selv konflikt! Men nu er der købt nyt bor og skruer. 'Heldigvis' havde butikken ikke de rigtige rawlplugs, så jeg har mindst en dag endnu, før jeg skal tage mig sammen.
A long time ago I bought a lamp for my bedroom, which isn't on the wall yet, because I hate to work with a drill! At the same time I don't want to ask for help! Can Do all by myself conflict! But now I have bought screws etc. 'Luckily' the shop didn't have the right anchors, so I have at least one day more to build courage.

torsdag den 14. august 2014

Hvidt/hvidt - White/White

Vaser er et modefænomen som alt andet. Men vaser er også noget, der taget meget plads op i skabene, når de ikke er i brug, så vælg 3-4 vaser i neutral farve eller gennemsigtigt glas til forskellige størrelser buketter. Grunden til at vælge neutrale vaser er, at de ikke skal 'kollidere' med bukettens farver. Røde vaser kan ikke bruges til alle slags blomster uden at blive et overvældende indslag i et rum. Jeg har 4 vaser: 3 hvide i forskellige størrelser og en høj glasvase til den enkelte blomst eller gren. De dækker fint alle behov.Vases is a design phenomenon like anything else. But vases take up a lot of space in a cabinet, when not in use. So choose 3-4 vases in neutral colors or glass for different sized of bouquets. The reason for choosing neutral colors is that the vases should not 'collide' with the colors of a bouquet. Red vases cannot be used with all colors of flowers without becoming an overwhelming item in a room. I have 4 vases: 3 white ones in different sizes and a tall glass vase for the single flower or branch. They easily cover all needs.

onsdag den 13. august 2014

Billede af Bloggeren - Photo of the Blogger

Jeg har længe tænkt på at sætte et billede af mig selv på min blog for at gøre det mere personligt, men det er lidt af et skridt at tage 'ud i verden'. Men jeg er nu blevet hundset rundt af en sød fotograf i meget lang tid, og billedet kommer på. Jeg ved ikke, hvilket billede det bliver endnu, men det bliver der taget stilling til inden længe - hvis jeg kan bestemme mig! Så indtil videre er her en udvisket udgave af mig.


I have for a long time thought about putting a photo of myself on the blog to make it more personal, but it is a bit of a step to take 'out in the world'. But now I have been 'bullied' around by a very sweet photographer for a very long time, and there will be a photo. I don't know which one yet, but that decision will be made within a few days - if I can make up my mind! So for now there is a 'blurred' me.

tirsdag den 12. august 2014

Nyt Layout - New Layout

Med (meget) hjælp fra en meget dejlig person har min blog fået et løft! Det er godt med fornyelse. Som I vil se, har jeg fået labels på nu. Hvis der nu er emner, der ikke lige er havnet på rette sted, så lad mig det vide. Det var lidt af et arbejde at sætte labels på alle mine blog indlæg siden 2011, hvor jeg begyndte. Jeg håber, at I kan lide det. Jeg elsker det!


Dette billede har absolut intet med indlægget at gøre!
This photo has absolutely nothing to do with this post!

With (a lot of) help from a wonderful person my blog has had a face lift. It is so good with renewal. As you can see, I now have labels. So if there are subjects, which haven't been placed in the right box, please let me know. It was quite a work to put labels on all my posts since 2011, when I started. I hope that you like it. I love it!

mandag den 11. august 2014

På mission - On a Mission

Som I sikkert ved på nuværende tidspunkt, er jeg på en mission, og den er ikke startet for nylig. Den har pågået i mange, mange år, og den kommer til at forsætte resten af mit liv. Men jeg kan nu sige, at jeg har intet i mit hjem, som jeg ikke bruger eller har et meget specielt forhold til. Der skal ikke mere ind - med mindre noget ryger ud. Jeg vil leve let, og mit hjem skal vise, hvem jeg er, og det er ikke noget i nærheden af, hvordan der ser ud i de glittede magasiner :-) Det er ikke noget showroom. Det er der, hvor jeg samler familie, venner... og kræfter. Mit hjem skal ikke tynge mig - det skal støtte mig.As you probably know by now, I am on a mission, and it hasn't started recently. It has been going on for many years, and it will continue for the rest of my life. But now I can say that I have nothing in my home, which I don't use, or have a very special relation to. No more stuff comes in - unless something else goes out. I want to live lightly, and that my home shows who I am, and that is not anything close to the photos in the glossy magazines :-) My home is not a show room. It is where I gather family, friends ... and strength. My home should not weigh me down - it should support me.

søndag den 10. august 2014

fredag den 8. august 2014

Copenhagen Today

Copenhagen Fashion Festival slutter i dag - i øsende regnvejr. Men alligevel var byen fyldt med mennesker og god stemning.


Hygge under en paraply med en kop latte i regnvejr har sin charme -
A good time under a umbrella with a latte is quite charming

Copenhagen Fashion Festival is ending today - in pouring rain. But the city was filled with people and a good atmosphere anyway.

Arbejde og drømme - Work and Dreams

Næsten weekend, og jeg sidder her og arbejder i det gode vejr med en temperatur, jeg kan håndtere, og drømmer om hav!Almost weekend, and I am sitting here working in the nice weather which now has a temperature, which I can handle, dreaming about the big ocean!


torsdag den 7. august 2014

Nem oprydning - Easy De-Cluttering

I et af mine skabe står der altid en papirpose af solid kvalitet til opsamling af ting, som jeg vil af med. Det vil sige, når jeg får fat i en t-shirt, et spil, en bog, som jeg ved, at jeg ikke kommer til at bruge mere, så lægger jeg den dér, mens jeg har det i hænderne. Posen gennemgås, når den er fuld og bliver leveret til genbrugsshoppen. Til trods for flere større oprydninger i år er det allerede blevet til hel pose fuld. Det giver luft og afliver 'døde' ting i mit hjem let og smertefrit. Det er en meget let form for løbende oprydning.

Det ser ikke ud af meget... - It doesn't look much...

men det er faktisk en hel del! - but in fact it is quite a lot!

In one of my closets I always have a solid paper bag for collecting items, I want to get rid of. It means that when I pick up a t-shirt, a game, or a book, which I know that I will never use again, I put it there immediately.  Then I go through the bag, when it is filled and give it to the secondhand shop. So in spite of several big 'clean-outs' this year one more bag is filled now. It gives space and I get rid of 'dead' things in my home, and at the same time it is a totally pain free way of ongoing de-cluttering.