Wednesday, April 25, 2018

Sommersko - Summer Shoes

I dag har vi regnvejr og 7 grader, og jeg har lige fået lavet sommerfødder og indkøbt sommersko. Så nu håber jeg på, at sommeren snart kommer igen.

Lavet sommerfødder betyder, at jeg har fået ordnet mine fødder og fået fransk lak på tåneglene. De er så fine.

Indkøbet af sommersko startede som en negativ oplevelse og endte med en positiv oplevelse. Jeg havde købt et par vinterstøvler i en forretning inde i København (Gabor på Kgs. Nytorv), og i løbet af 3½ måned havde jeg slidt hul igennem sålen på hælen - på begge støvler. Nok er jorden rund, men alligevel. Så jeg klagede. Det vil sige, jeg afleverede støvlerne inde i forretningen, og de sagde, at de ville ringe til mig. Opkaldet kom, og det var: Du kan bare komme ind og købe andre sko eller få et tilgodebevis! God service og sød betjening. Kan man bede om mere.

Så jeg fandt noget nyt. Jeg købte et par sandaler næsten magen til dem, jeg havde slidt ned og et par mokkasiner, som er helt neutrale - tæt på det kedelige, men af den slags man slider til døde, og sammen med mine UGG sneakers fra sidste år, er jeg dækket ind.

Heldige mig!

Jeg tror, at de er 10 år gamle. De skal ud... uden mig
 I think, that they are 10 years old. They are leaving... without me

Slidt ned - Worn down

Slidt ned - Worn down


Min nye sommersko - My new summer shoes
Three in - Three out

Today it is 7 degrees C and raining, and I have just had my 'summer-feet' made and bought new summer shoes. So I hope, that the summer comes back again soon.

'Summer-feet' means, that I have had a pedicure and a French lacquer. It is so pretty.

The purchase of summer shoes this time started with a negative experience and ended with a positive one. I had bought a pair of winter boots in a shop in Copenhagen (Gabor at Kgs Nytorv), and when I had worn them for 3½ months, there was holes through the sole - on both heals. I know that the world is round, but not that much, so I complained. Sort of. I brought the boots to the shop, and they would call me. The call came, and the message was: Come a find something else or get a gift card for later! Good service and very nice shop people. Can you ask for more.

So I found something new. I got a pair of sandals almost like the ones, I had worn down and a pair of casual shoes, quite neutral - close to boring, but the kind you wear to death. So together with my UGG sneakers from last year, I am covered.

Lucky me!

Monday, April 23, 2018

Svært at skrive om minimalisme - Harder To Write About Minimalism

Det er sjovt, hvordan ting udvikler sig. Jeg synes, at det er blevet sværere at skrive om minimalisme. Ikke fordi det ikke optager mig mere. Tværtimod. Jeg tænker stadig over alle mine indkøb. Tænker over, om jeg ejer ting, jeg kan bruge til flere formål. Tænker over, om der er ting, jeg skal skille mig af med, eller om de kan friskes op. Om ting skal gives videre, eller om de skal have lidt mere levetid i mit hjem.

Jeg tænker på det dagligt. Det er stadig vigtigt for mig kun at omgive mig med ting, der giver mig værdi i mit liv.

Men det bliver sværere at skrive om. Det er blevet svært at forny. Jeg har været hele vejen rundt så mange gange, så for mig er det hele helt almindeligt. 

Som alle bloggere ved jeg, at læsere kommer og går, så selv om der er læsere for hvem, minimalisme er noget nyt, så skal der også gerne være noget til gamle, trofaste læsere.

Så jeg vil gerne vide mere om, hvad I vil have, og jeg forstår, at i disse tider, hvor man næsten ikke kan lade være med at blive lidt paranoid over at være på sociale medier, ikke har lyst til at lave flere fodspor på nettet, end man allerede har gjort den gang, man var lidt mere naiv, end man er nu,og at man derfor ikke skriver på blogs mere.

Hvis det er tilfældet, så skriv til mig direkte på ninnakn@yahoo.com, om der er emner, som I har lyst til at høre mere om. Eller om der er noget nyt, I går og tænker på, som I gerne vil have, at jeg tager op. Det vil være dejligt, hvis I ville give mig mulighed for at hjælpe jer videre til at leve et lidt enklere og lettere liv.

Skriv! Kom med input. Jeg glæder mig til at høre fra jer.


It is strange, how things develop. I think, that it has become more difficult to write about minimalism. Not because it isn't important to me anymore. On the contrary. It still think about every purchase I make. Still think about if the stuff I own can be used for more than one purpose. Still think about, if there are things I should get rid of, or if they can be refreshed. If things should be passed on, or if they should live a little longer in my home.

I think about it daily. It is still important to me only to have things in my life, which gives me value.

But it has become harder to write about. It has become difficult to see new angles. I have been all the way around the subject so many times, so to me everything is mundane.

We bloggers know, that our readers come and go, so even though there are readers, for whom minimalism is something new, there has to be something for the old, faithful ones.

I also understand in these times where it is almost impossible not to get a bit paranoid about social media, that you feel reluctant to make more footprints on the net, that you already have done, when we all were a bit more naive, that we are now, but I want to ask, if there are subjects, which you want to hear more about. If there is something new, you have wondered about. Let me hear from your. If you don't want to write here on the blog, then write directly to me on my mail ninnakn@yahoo.com.

I would love to hear, if you have something, you feel, that I can help you with getting a life a bit more easy and simple.

Please write! Give me some input. I am looking forward to hearing from you.

Wednesday, April 18, 2018

DIY hårbøjle - DIY hårbøjle

I årevis har jeg brugt den samme hårbøjle, når jeg tager makeup på. Ikke fordi jeg gør meget af den slags, men en gang dagligt - om morgenen - putter jeg lidt i hovedet, så jeg ser lidt friskere ud. Det skal så indrømmes, at det må holde hele dagen, for jeg gør ikke mere ved det. Jeg tror ikke, at jeg ser mig selv i spejlet mere end den ene gang, med mindre jeg skal ud om aftenen. Ikke fordi jeg ikke har lyst til at se mig selv i spejlet, jeg får ingen traumer over det, men fordi... det gør jeg altså bare ikke.

Den hårbøjle har været med mig længe, og sådan en bliver lidt ulækker med tiden. Det kan ikke undgås, når man tager den af, og hånden stadig er lidt cremet.

Men hvorfor ikke bare købe en ny. Af to grunde. Den første er, at den ikke klemmer bag ørerne. Det kan jeg bare ikke klare. Der er ikke noget, der skal klemme bag mine ører. Derfor kan jeg heller ikke holde hår på plads med solbriller. Ærgerligt, men sådan er det. Den anden grund er, at gode ting skal have en ny chance.

Så hvad gør man, når den nu trænger til udskiftning? Man flår stoffet af og sætter bånd fra sykassen på, og vupti! Ny hårbøjle med den gamle hårbøjles kvaliteter.

Intet er spildt. Alt er vundet.For years I have used the same hairband, when I put on makeup. Not because I do a lot of that stuff, but once a day - in the morning - I put a bit on, so I look a little more fresh. I have to admit, that it has to stay all day, because I don't refresh it. I don't think, that I look in the mirror more than this, unless I go out at night. Not because I don't want to look in the mirror, I have no traumas about it, but because... I just don't.

That hairband has been with me for so long, and these things become a bit disgusting over time. You cannot avoid that, when you take if off, and the hand still is a bit creamy.

But why not buy a new one. For two reasons. The first thing is, that it doesn't hurt behind my ears. I cannot handle that. Nothing is going to hurt behind my ears. That's why I cannot hold my hair back with my sunglasses. Not stylish, but that's the way it is. The other reason is, that good things should have a second chance.

So what do you do, when it needs replacement? You rip off the covering and put on a ribbon found in the sewing box and voila! New hairband with the qualities of the old one. 

No waste. All gain.

Monday, April 16, 2018

Når man falder af hesten - When You Procrastinate

Vi kender alle følelsen af gerne at ville gøre noget, men vi kommer aldrig rigtig i gang. Eller når vi kommer i gang, så kan vi ikke fuldføre. Der er den her tilbagevendende drøm om at gøre noget bestemt, som ikke forsvinder.

Hvis vi ikke får begyndt, er det måske, fordi ønsket ikke er så brændende, og så er det nødvendigt at finde ud af, hvorfor man egentlig går og tumler med det. Er det bare et gammelt ønske, som man er stivnet i og ikke har givet slip på, eller er det virkelig noget, man stadig gerne vil. Måske er man 'vokset' fra ønsket.

Hvis det ikke er et brændende ønske mere, så lad det gå! Drop det totalt og lad være med at erstatte det med noget andet.  Der ligger altid en drøm om et eller andet. Slap af og se tiden an.

Hvis det er noget, man begynder på gang på gang - det kan være et træningsprogram eller et malerkurses eller hvad som helst andet - og der hele tiden er noget, der spænder ben, så er det en helt anden indfaldsvinkel, der skal til.

Indfaldsvinklen hedder: Gør noget. Gør det så godt og så ofte, som du kan. Halvdårligt eller halvgjort et godt nok. Tage en bid af det. Få begyndt. Få taget hul på det. Begynd småt.

For vi lægger ofte planer, som slet ikke er mulige at udføre. Vi tænker: Hvor svært er det at løbe 3 gange om ugen! Det burde kunne lade sig gøre, og det kan det da også. Men det er måske ikke dér, du er lige nu. I stedet kan du planlægge at gå en tur på et kvarter. Gør det det til en vane. F.eks. onsdag, når du kommer hjem fra arbejde. Se det som en belønning. Femten minutter til dig selv. Når det er indarbejdet, så gør det mandag og onsdag. Udvid til 20 minutter, når du får lyst og har mulighed for det, og når det hele strammer til, så gå tilbage til kun at gøre det onsdag og de 15 oprindelige minutter.

Når du ikke får det gjort, er det stadig ikke en fiasko. Du skal bare acceptere det og starte igen. Du begynder ikke forfra hver gang. Du fortsætter, hvor du slap.

Det drejer sig ikke om perfekt. Det drejer sig ikke om resultat. Det drejer sig om at få det gjort og få det indarbejdet i ens mentale system.

Vi 'myrder' ofte vores egne planer, fordi vi vil være perfekte fra start. Men det drejer sig om at få gjort noget. Småt eller stort. Hver dag eller hver 5. dag. Bare du får gjort noget! Så skal det nok udvide sig hen ad vejen, når følelsen af, at du har gang i noget godt, indfinder sig. For det gør den!

Så gør det til en god dag og gå ud og gør noget!


We all know the feeling wanting to do something, but we never actually get there. Or when we get there, we don't go through with the project. But there is this recurring dream about doing something special, which doesn't go away.

Sometimes the reason that we don't get started, is that the thing we want to do, isn't burning so hard anymore. Then it is necessary to find out, why it still is tumbling around in your brain. Is it just an old dream, which has taken permanent resident in your head, which  you cannot let go of, or is it really still valid? Maybe you have 'outgrown' it.

If it no longer is a solid burning wish, let it go! Drop it permanently, and don't replace it with something else. There will always be another dream. Relax and let things come to you. 

If you cannot let go, and you  keep starting over on something - it could be a training program or a painting class or anything else - and something always gets in the way, then it is a totally different matter.

The approach to this is: Do something. Do it as often and as well, as you can. Half bad or half done is OK. Just take a 'bite' of it. Get started. Scratch the surface. Begin small.

The reason for 'failure' is, that we often make plans, which are impossible to execute. We think: I can easily run 3 times a week! It should be possible, and it is. But maybe it isn't where you are right now. Instead plan to take a walk for 15 minutes. Make it a habit. For example Wednesday when you come home from work. Look at it as a reward. Fifteen minutes to yourself. When this works, make it Monday and Wednesday. Make it 20 minutes, when you feel like it, and you have the time, and when it becomes too much, just go back to Wednesdays and the 15 minutes.

When you don't get to do it, it still isn't a failure. Just accept it and start again. You are not starting over. You continue, where you left.

It is not about perfect. It is not about the result. It is about doing something and incooperate it in your mental system.

We often 'kill' our own plans, because we want to be perfect from start. But it is all about doing something. Big or small. Every day or every 5th day. Just do something! It will develop through time, when the feeling that you have something good going comes along. Because that feeling will come!

So make it a good day and go do something!

Thursday, April 12, 2018

Papir eller Digitalt - Paper or Digital

Den her blog drejer sig om fotos. Skal vi have digitale fotos eller papirfotos?

Jeg er til begge dele. Jeg synes, at det er sjovt hurtigt at skimme en masse fotos igennem på pc'en, men jeg elsker at sidde og se i et album. Det afføder altid samtale, og at 'kigge i bøger' er altid et hit. Ikke mindst hos de små.

Favorit Storebror har lige fået sin årlige fotobog, og jeg er nu i gang med at lave Favorit Babys bog. Det er et kæmpearbejde, men det drejer sig ikke om 'perfekt'. Det drejer sig om historie.

Favorit Storebror nød rigtig meget at se, hvor stor han var blevet i det forløbne år, og så fik vi også de ældre bøger frem. Det var en eftermiddag med spørgsmål. "Hvad laver jeg der?" "Var jeg dygtig til det?" Og "Det kan jeg godt nu!"

Der bliver lavet 2 eksemplarer af hver bog. Et til Favoritforældrene og et til mig - som så senere vil blive givet videre til Storebror og Baby.

Forældrene er også henrykte!


This blog is all about photos. Digital or paper photos?

I like both. I think, that it is fun to skim through a lot of photos on the pc, but I love to sit with a photo book. It creates sharing memories, and to 'look in books' is always a hit. Also with the small ones.

Favorite Big Brother had just had his year photo book, and I am working on Favorite Baby's book. It is a lot of work, but it is not about 'perfect'. It's about history. 

Favorite Big Brother enjoyed a lot to see, how big he had grown through the last year, and it brought out the older books. It was an afternoon filled with questions: "What am I doing there? Was I good at that?" And "I can easily do that now!"

I make two copies of each book. One for the Favorite Parents and one for me - which later will be passed on to Favorite Big Brother and Baby.

The parents are very happy, too!

Tuesday, April 10, 2018

Trends eller ikke trends - Trends or No Trends

Nu er der sat tid på min genhusning - hvis alt går vel!

Det bliver i uge 50, altså lige før jul, og det kan jeg godt leve med. Bare der er skred i processen. Julepynt kan jo hænge alle steder (og nu er jeg jo ikke så 'julet').

Lidt i forlængelse af min råb til himlen om boligudstillinger contra hjem bliver et af mine forsætter her midt i året, at jeg lukker ned for al boligindretnings-kiggeri. Jeg vil ikke påvirkes af nye trends - såvidt det er muligt. Jeg vil flytte ind med de ting, jeg har.

Jeg er træt af trends, som jeg betragter som noget, der bliver lanceret, for at vi skal købe mere, mere, mere. Det ene øjeblik skal alt være gråt, og når vi alle har malet gråt, skal det være blåt mixed med pastelfarver, marmor og messing, og senere bliver det noget andet. Og det er lige meget drejer sig om nye ting eller om genbrug. Det drejer sig alt sammen om at købe mere. Sådan oversætter jeg ordet trends.

Men genhusningen må så vise, om jeg ved at bo et andet sted får nye vaner og ideer. Jeg er spændt på, hvad jeg kan lære af at blive rykket ud af mine vante folder og flytte ind i et midlertidigt hjem. En gang i mellem er det godt at blive drevet lidt rundt i manegen og få rystet posen af gamle vaner og arbejdsgange. Nytænkning er godt, og måske viser det sig, at nogle af de gamle vaner er gode nok til at at holde fast i, og samtidig har jeg en ret sikker fornemmelse af, at der bliver ting, der vil blive taget op til overvejelse og ændret.

Det bliver så spændende!

Forårstegn og solskin - Sping signs and sunshine


Now I have had a preliminary time for my rehousing - if everything goes to plan!

It will be week 50, right before Christmas, but I can live with that. As long as there is a progress. Christmas ornaments can hang anywhere (and I am not that much of a Christmas elf).

Continuing my scream about interior exhibitions vs homes one of my resolutions here in the middle of the year is, that I will stop looking in interior magazines. I don't want to become influenced by new trends - as far as possible. I want to move in with the stuff I have.

I am so tired of trends, which I see as something, which are made to make us buy more, more, more. One moment everything is gray, and when we have changed everything to gray, then it has to be blue mixed with pastels, marble and brass, and later again something else. And it doesn't matter if we are talking about vintage or new items. It is all about buying more. That is how I translate the word trends.

But the rehousing will show, if I by living somewhere else will get new habits and ideas. I am so excited, what I will learn from being pulled out of my usual paths and moved to a interim home. Sometimes it is good to be pushed around a bit being challenged about old habits and work systems. Innovation is good, and maybe some old habits will be good enough to stick with, and at the same time I am pretty sure, that there are things, which I have to reconsider and change.

It will be so exciting! 

Friday, April 6, 2018

Sommergarderoben - The Summer Clothes

Der er lovet godt vejr i weekenden og længere frem. Det er så skønt, og det var dejligt at vågne op til solskin.

Så jeg blev grebet af energi og hev min kasse med sommertøj ned. Det var ret overraskende, for der lå kun
1 regnjakke
1 bomuldsjakke
2 par piratbukser - et par sorte, et par hvide
6 t-shirts (som jeg skal kigge meget nøje på!)
1 kortærmet hvid bluse 

Jeg har to par jeans og to stribede strikbluser, som jeg bruger hele året, men det er så det! Og måske lige lidt nok. Det skal jeg tænke lidt over.

Der var også noget, som ikke kommer i spil næste sæson: 1 strikbluse, en viskose bluse og 2 cardigans, som går til genbrug.

Jeg tror, at det tog 10 minutter, og så var gennemgangen slut. Nu vil jeg hive alt det tøj, som jeg bruger gennem hele året ud og se, hvad jeg trænger til, for at få sommeren til at hænge sammen.

Sådan noget er let at lave, når lyset er kommet, og man føler det ekstra løft. Måske er det et weekend-projekt?

Uanset, hvad I skal lave - rigtig god weekend! Nyd det, vi trænger til det!


The forecast says good weather for the weekend and even longer. It is wonderful, and it was great to wake to sunshine.

So I was overwhelmed with energy and pulled my box with summer clothes down. That was quite surprising, because it contained only
1 rain coat
1 short cotten coat
2 pairs of cropped jeans - black and white
6 t-shirts (which I have to take a very serious look at!)
and 1 short sleeved blouse.

On top of that I have 2 pairs of jeans - black and blue - which are all year clothes, and that was it! And maybe a bit too little? I have to think about that.

There are a few items, which don't into play this season: 2 blouses and 2 cardigans, which go to the 2nd hand shop.

I think, that the go through took 10 minutes. So now I will take out my all season clothes to see, what I might need to make my wardrobe come together this summer.

These things are easy to do when the weather is good, and the light is bright. Then you feel an extra lift. Maybe it will also be your weekend project?

No matter what you are going to do - have a great weekend! Enjoy, we need it!

Thursday, April 5, 2018

Hårdt job - Hard Work


Sidder her midt i støj fra byggepladsen udenfor. Det går tilsyneladende efter planen, men der har været en del klager over rodet og støjen. Der er støj, men det er et nødvendigt onde for at få et bedre sted at bo, og det er tidsbegrænset, så jeg kan sagtens leve med det.

Og er jeg imponeret! Imponeret over hvor dygtige disse mennesker er. Jeg har set en kæmpe gravko lægge metal køreplader ud. Hvis de bare lå en anelse skævt, kunne føreren med et lille puf med den enormt store skovl skubbe dem på plads, så de lå snorlige. Senere gravede han ned i ca. 20 cm dybde i helt lige linie. Og senere dybere fordi de sorterer jorden, også her helt snorlige.

Lige nu er de ved at skære altanerne ned. Det vil sige, at de skærer den udhængende del af altanen af. Gennem beton og armering. Det tager én mand 5 kvarter stående med ryggen bøjet i 90 graders vinkel at udføre denne bedrift. For det er en bedrift. De har gjort det i fygende sne og isnende kulde. Kun da vi havde stærk blæst, indstillede de arbejdet en dags tid, fordi de skal op med lift.

Det er disse mennesker, der nu på grund af regeringens nye pensionsplaner ikke kan blive pensioneret, før de bliver 70 år eller måske endda ældre! Men de er slidt op lang tid inden!

Man lærer mange ting af at have den udsigt, som jeg har nu. Der sker mange ting, jeg aldrig har tænkt over og aldrig har vidst. Somme tider, når jeg har mødt en arbejdsmand, stiller jeg spørgsmål, fordi jeg har så mange af dem, og jeg bliver hele tiden klogere.

Det giver bare så meget mening, når det siges, at vi ikke skal dømme andres liv, før vi selv har prøvet det.

Jeg tager hatten af for disse folk. Det er ikke let arbejde.
I am sitting here in the noise from the construction site outside. Everything seems to go according to plan, but there has been some complaints about the noise and the mess. There is noise, but it cannot be any different, if we want a better place to live, and it is time limited, so I think, that is manageable.

And I am impressed! Impressed about how skilled these people are. I have seen a gigantic excavator put metal plates for driving in place. If they were just a bit out of line, the driver would put them in place with a tiny push, so the driveway were totally in line. Later he was digging approx. 20 cm deep also in a straight line, and then a bit deeper because they sort the soil, also in a straight line.

Right now they are cutting down the balconies. This means, that they are cutting the part hanging outside the building. Through armouring and concrete. It takes one man one hour 15 minutes standing bent over in a 90 degree angle to do this achievement. Because it is an achievement. They have worked in heavy snow and in icy cold. Only when we had strong wind, they stopped it, because they have to up with a lift.

These are the workers who, due to the new pension rules the government has dictated, cannot retire before they are 70 years old or maybe even older! But they will be worn out long before that!

I learn a lot by having this view right now. Many things are happening, which I have never thought about or known about. Sometimes when I meet one of the workers, I ask questions, because I have a lot of them, and I get wiser all the time.

It makes so much sense, when it is said, that we should not judge anybody's lives, before we have tried it ourselves. I admire these people. They do not have an easy job.

Tuesday, April 3, 2018

Boligblade - Interior Magazines

Jeg er så træt af indregningsmagasiner.

Når jeg kigger i dem, ser jeg ikke hjem. Jeg ser udstillinger. Udstillinger med de 'rigtige' designmøbler (altid meget, meget dyre), og de er fuldstændig ens. Og jeg ser kulde! Ingen sjæl og ingen personlighed.

Så mit hoved stiller en masse spørgsmål: Lever der børn i disse hjem? Bliver der holdt fødselsdag for alle børnene fra lille Klara's børnehavestue? Skal folk tage skoene af, når de kommer? Hvor ligger den hunden? Hvor er hans vandskål og hans kurv? Hvad laver de voksne, når de slapper af? Har de nogle hobbies, og hvor foregår de? Jeg kunne forsætte i en uendelighed. For der mangler liv!

Der er absolut ingen tegn på aktivitet. Så hvor er livet? Hvad laver man i en møbeludstilling?

Men hvad er egentlig grunden til, at vi ikke må se livet i et hjem, når det skal fotograferes til et boligblad? Det virker mere som annoncer for dyre møbler end boligreportager.

Endnu mere kan det undre mig, hvorfor er vi så interesserede i alle disse teaterkulisser, når nu de fleste af os har et liv med ting på køkkenbordet, legetøj på gulvet, papirer på skrivebordet og ting på og under spisebordet.

Jeg savner virkelig boligmagasiner, som viser liv. Rigtige familier, rigtige hjem og liv fyldt med gode, praktiske løsninger.

Men selvfølgelig - jeg kunne holde op med at kigge i dem!


I am so tired of interior magazines.

When I read them, I don't see homes. I see exhibitions. Exhibitions with the 'right' design furniture (always very, very expensive), and totally alike. And I see cold! No soul and no personality.

Then all the questions are popping around in my head: Are there any children in these homes? Will there ever be a birthday party for all the kindergarten kids at little Klara's birthday? Are people asked to take off their shoes, when they come in? Where is the dog's basket? And his water and food bowls? What are the adults doing, when they relax? Do they have any hobbies, and where do they take place? I could go on for eternity. Because life is missing

Because there are no signs of activity. So where is life? What do you do in a furniture exhibition?

But what is the reason that we are not allowed to see the life going on in a home, when it becomes a reportage for a magazine? It looks more like ads for furniture stores.

And what is even more intriguing is, why we are so interested looking at all these theater wings, as most of us have a life with stuff on the kitchen table, toys on the floor, papers on the desk and stuff on and under the dining table.

I really miss interior magazines showing real life. Real families, real homes - and life filled with good useable solutions!

But of course - I could stop reading them!

Wednesday, March 28, 2018

Ikke mine ord, men... - Not my words, but...

Citat: "Jeg ville vise vores psykiske problemer, at vi kun er interesserede i os selv, at vi altid koncentrerer os om mig, mig, mig. Det er det, jeg ser i disse dage. De narcissistiske tendenser er en del af folks liv. Vi er blinde forbrugere, vi forsøger at lukke ned for alt, der er ubehageligt for os, vi ignorerer det, der gør os bange.
Vi har adgang til alt, men vi ser ingenting. Det eneste vi kender til, er vores oplevelser, og i den forstand er sociale medier meget farlige, fordi folk 'tror', at de ved alting. Men det er en illusion. De ved ingenting, heller ikke mere end før i tiden. De har en mening om alting, selv om de ikke har oplevet det."

Ordene er ikke mine. De tilhører Michael Haneke, film director og screenwriter, der er aktuel med filmen Happy End, som er en mørk farce om en familie i opløsning, og ordene kommer fra et interview i The Playlist, som er refereret fra MX.DK.

Jeg har ikke set filmen endnu, og jeg må erkende, at jeg heller ikke kender manden, men hvor er det godt sagt.

Det affødte mange tanker, og det er rigtigt, at verden er blevet et meget selvcentreret sted at være. Solidaritet og empati er sjældne varer.

Så hvor starter man? Helt sikkert med 'The Man in The Mirror'.
Hvordan?
Det må vi udtænke hver især, men jeg vil arbejde på

  • ikke at tro, at jeg ved mere eller bedre, 
  • at være tilstede, 
  • at lytte bedre og glemme mig selv, i stedet for at tro at jeg kan vide og mene det hele. 
  • Jeg vil øve mig i at lade være med at vide noget med sikkerhed og i at tænke 'os' i stedet for 'mig'.

Det vil sikkert føles ret befriende.


Quote: "I wanted to show our mental problems, that we only are interested in ourselves, that we always concentrate ourselves on me, me, me. That is, what I see these days. The narcissistic trends are a part of peoples lives. We are blind consumers, we try to close down for everything, which feels uncomfortable for us, we ignore, what makes us scared.
We have access to everything, but we see nothing. The only thing, we know, is our experiences and in that sense social medias are dangerous, because people 'think', that they everything. But it is an illusion. They know nothing, or not more than before. They have an opinion about everything, even though they haven't experienced it."

The words aren't mine. The belong to Michael Haneke, film director and screenwriter, who recently has made the film Happy End, which is a dark farce about a family on the edge of dissolving, and the words comes from an interview in The Playlist (I have translated from a Danish article in MX.DK

I haven't seen the film yet, and I have to admit, that I don't know the man, but I think, that it is so well said.

It made me think a lot, and it is true, that the world has become a very self centered place to be. Solidarity and empathy are rare 'comodities'.

So where do you start? Definitely with 'The Man in The Mirror'.
How?
That is for each of us to think about, but I will work on

  • not to believe that I know more or best,
  • to be present,
  • to listen better and forget myself, instead of believing, that I know everything.
  • I will work on not knowing anything for sure, and think 'we' instead of 'I'.

It will certainly feel pretty liberating.

Wednesday, March 21, 2018

Så svært at lege - So Difficult to Play

Hvorfor er det så svært at slippe kontrollen og give sig til at lege?

Lege på måden, hvor resultatet ikke betyder noget.
Den måde, som børn leger på.
Den måde, som udvikler sig efterhånden.
Den måde, hvor intet er givet på forhånd.
Den måde, hvor der ikke stilles krav.
Den måde, hvor alt er rigtigt.

Det er SÅ grænseoverskridende, og børn kan det bare.

Hvis vi altså ikke bare tæmmer dem og fortæller, hvad der er rigtigt og forkert. Når Favorit Storebror giver sig i kast med papir og farver eller maling, begynder det med at være noget, og ender med at være noget andet - og det er helt ok i hans univers. Det kan man stadig, når man lige er blevet 5 år.

Sådan ville jeg ønske, at jeg kunne lege, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke give helt slip. Jeg kan ikke acceptere at lave noget grimt og helst heller ikke noget, der bliver til noget andet. Jeg overtænker og over-reagerer.

Men hvis vi voksne ikke kan slippe os løs med harmløse ting, så skal vi i hvert fald lære ikke gribe ind, når børn slår sig løs og kreerer uden hæmninger. Vi skal ikke fortælle, hvad der er 'mere' rigtigt.

Det er direkte ondt at lægge barrierer ind i et barn, som man selv kæmper med at slippe løs - når det nu er helt harmløst og fyldt med glæde.


Why is it so difficult to let go of control and just play?

Play the way, where the result doesn't matter.
The way, children play.
The way, which develops while working.
The way, where nothing is given before hand.
The way without demands.
The way, where everything is correct.

It is SO transboundary, and children just do it.

That is, if we don't tame them and tell, what is right, and what is wrong. When Favorite Big Brother is totally absorbed by paper and crayons or paint on a project, which starts out as something, and ends up being something else - and that is quite ok. You can still do that, when you have just become 5 years old.

I wish, that I could play that way, but I cannot. I cannot totally let go. I cannot accept to make something ugly and prefer that is doesn't end up different from, what I planned. I over-think and over-react.

But when it is like that, that we grown-ups cannot let go when doing something harmless, then we should definitely not interfere, when kids let go and create something without inhibitions.

To put barriers into a child, barriers you cannot overcome yourself, is down right evil - now that it is about something totally harmless and filled with joy.

Tuesday, March 20, 2018

Gemmer du minder? - Do You Save Memories?

En af mine venner har familie, der var med til at grundlægge Solvang i Californien i USA. Vi kom til at tale om det forleden, og det var spændende at lytte til. Hun ligger inde med skøder fra den tid og andet papirmateriale, der stammer fra hendes families store gård, som var hendes barndomshjem.

Vi talte om vores familiers historier, og vi kom langt omkring. Som hende har jeg også mine skatte, der går tilbage til de personer i min familie, der oplevede 2. verdenskrig og tiden før. Min Mormor var dameskrædder og havde egen systue. Fra den tid har jeg en af hendes regnskabsbøger, der viser, hvad hun tjente på at sy f.eks. en bryllupskjole. Jeg har også mine bedsteforældres regnskabsbog, hvor der står, hvad forskellige fødevarer og rengøringsmidler kostede den gang. Det er sjovt og lærerigt.

Det er så lang tid siden - og alligevel ikke, for det er mennesker, som min veninde og jeg kan huske, og det er grundlaget for vores liv.

Samtidig fylder ingen af vores minder meget, men de fortæller meget.

Tænk på det, når du gemmer ting som minder. Tænk på hvor belastende de kan være plads- og vægtmæssigt. Fylder de mange flyttekasser, eller fylder de en skotøjsæske? Jeg er så overbevist om, at en skotøjsæske med gemte skatte bliver taget frem oftere end de 5-6 flyttekasser, der står i kælderen eller på loftet.

Minder kan være gode, stor ballast er altid dårlig. Lad ikke de gode minder drukne i mængden.

De omtalte bøger og min mormors salmebog
The books I mentioned, and my Grandmother's hymn book

One of my friends has family, which were some of the founders of Solvang, California, USA. We talked about it the other days, and it was very interesting. She has deeds in her possession from that time and other papers, which are from the big farm here in Denmark, which was her childhood home.

We talked about our family histories, and we came far. Like her I have my treasures, which goes back to the 2nd World War and before that. My Grandmother was a ladies tailor and had her own business. From that time I have her ledger showing how much she got from making a wedding dress and other garments. I also have my grandparents grocery account book, where you can read, what the costs for food and cleaning products were. It is fun and educational.

So long time ago - and not really, because it is all about people, whom my friend and I remember, and they were the foundation of our lives.

At the same time these items don't take up much space, but they tell a lot.

When you save memories, think about how much space they are going to take up. Think about how stressful they will be, if they are big and/or heavy. Do you have several moving boxes filled, or do you have a shoe box? I am so sure, that a shoe box will be taken out a lot more than the 5- 6 moving boxes, you have in the basement or in the attic.

Memories can be good, big ballast is always bad. Don't let the good memories drown in the crowd.

Thursday, March 15, 2018

Smukt kan godt være billigt - Beautiful can be Cheap

Vi kender alle sammen de perioder, hvor alt går i stykker. Hvor vaskemaskinen går lækker vand, cyklen punkterer, og strygejernet ikke vil blive varmt, og alt sammen inden for et uges tid.

Her er tingene også kommet i udskiftningsfasen. Dog ikke i stor stil.

Jeg har i hele mit voksne liv haft nogle bestemte glas, som er blevet brugt til vand, øl, sodavand, te, kaffe og gennem de sidste år også latte. Så de har tålt varmt og koldt - for ikke at tale om daglig vask i opvaskemaskinen.  Og så er de billige - og smukke, som de fleste anvendelige ting er.

Men forleden dag da jeg satte noget andet i opvaskemaskinen, strejfede jeg et glas med hånden, og glasset splintredes. Bare ved en let berøring. Der var et gigantisk oprydningsarbejde bagefter.

Så jeg vurderede, at glassene nu var for gamle og slidte, og de var også ret ridsede, så de er nu blevet skiftet ud - med samme slags glas.

Man kan ikke fornægte kvalitet, og nu er jeg ejer af 12 helt glatte og smukke Duralex Picardie glas igen. De fås alle steder og i flere størrelser, bare Google dem.Gammelt og nyt - Old and new


We all know those periods, where everything breaks. The washing machine leaks water, the bike  punctures, and the iron will not become warm. Everything happen within a week.

Things here are also in a replacement phase. Not big style, though.

I have all my life had the same glasses, which have been used for water, beer, soda, tea, coffee and through the last years latte. They have endured warm and cold drinks - not to mention daily wash in the dishwasher. They are cheap - and beautiful, as most useful things are.

But the other day when I was filling the dishwasher, I touched a glas with my hand, and it splintered. It was just a light touch. The clean up afterewards was quite extensive.

So I thought, that now the glasses were too old, and they were also quite scratched, so now they have been replaced - with the same kind of glasses.

You cannot deny quality, and now I have 12 totally smooth and beautiful Duralex Picardie glasses again. You can get them everywhere and in several sizes, just Google them.

Wednesday, March 14, 2018

Familie og venner - Family and Friends

Der er intet, der betyder mere end familie og venner!

Jeg havde den skønneste dag i går. Morgenen begyndte med, at jeg huskede mig selv på, at min ældste veninde (vi har været venner, fra vi var 9 år) har fødselsdag i dag, så jeg kunne skrive en hilsen til hende.

Lidt senere ringede Største Favorit person, og vi sludrede 10 minutter, mens han var på vej til arbejde, og jeg fik en update på, hvordan Favorit-familien havde det.

Senere cyklede jeg ned i byen, hvor jeg havde talt med 4 mennesker, som jeg kender godt, inden jeg nåede frem.

Hjemme igen forberedte jeg frokost, fordi en gammel veninde skulle komme på besøg. Vi har kendt hinanden meget længe, og det er en af den slags venskaber, der - uanset om der er gået et år eller en måned - altid er det samme. Vi taler, som om vi havde set hinanden dagen før.

Det er sådan en dag, hvor man (jeg) føler sig inderligt velsignet.Jeg fik oven i købet blomster! - I even had flowers!

Nothing means more than family and friends!

I had the most wonderful day yesterday. The morning started with me reminding myself, that it is my oldest girlfriend's birthday today (we have been friends, since we were 9 years old), so I could write her a note.

Later Biggest Favorite Person called, and we chatted for 10 minutes, while he was on his way to work, and I had an update of, how the Favorite Family is doing.

Later I took my bike down into the city, and before I arrived, I had talked to 4 persons, whom I know very well.

At home again I prepared lunch, because an old girlfriend was coming. We have known each other for a very long time, and it is one of the friendships, which - no matter if we saw each other a year ago or a month ago - always is the same. We talk, as if we saw each other yesterday.

It a day like that, which makes you (I) feel blessed.

Monday, March 12, 2018

Brugt og slidt - Worn and Torn

Så skete det! Et af mine sengesæt er slidt op, og det er der ikke noget mærkeligt i, for jeg købte det i 1987! Så det har tjent mig godt. Det er virkelig et godt eksempel på, at kvalitet måske er dyrere her og nu, men billigere i længden.

Så nu har jeg kun 2 sæt sengetøj tilbage, og det vil jeg prøve at klare mig med, indtil det - måske - viser sig, at jeg skal ud at købe et nyt sæt, fordi det fungerer bedst for mig med 3 sæt. Men som sagt det vil vise sig. Der bliver ikke købt nyt lige nu.

Jeg har dog stadig planer med det slidte sæt. Det bliver lige lagt til side nu, og så vil jeg se, om jeg ikke skal have syet noget af den del, der ikke er slidt, for det er god damask bomuld. Måske skal det blive til en dragtpose til mit pæne tøj (som hænger i en plasticpose lige nu!), eller måske til en overtræk til min sommerdyne? Eller måske noget helt andet.

Men der er stadig levetid i det. Bare i en anden udgave.

Det er en firkant, der er tyndslidt
It is a square, which is totally worn thin


Now it happened! On of my sets of bedlinen has been torn, and that's not really a surprise, because I bought it in 1987! So it has served me well. It has also been a really good example of good quality, which might be more expensive in the moment, but cheaper in the long run.

So now I only have to sets left, and I will see, if I can manage with 2 sets instead of 3 as usual, or if I cannot do without the third one. Time will tell. But nothing new will be bought right now.

Though I still have plans with the old set. For now I have put it away, and I will see, if I can make something useful of the part, which isn't worn out, because it is good damask cotton. Maybe it will become a dust bag for my nicer clothes (which now is hanging in a plastic dust bag!), or maybe become the cover for my summer duvet?

There is still time left in it. Just in another version. 

Wednesday, March 7, 2018

Det må være forår! - It must be Spring!

Ellers får man vel ikke LYST til at vaske skuffen under komfuret af, vel?
Eller at vaske tæpper, der hører til i Favorit-børnenes croozer, vel?
Eller at støvsuge og vaske klædeskabet af?

Det må være forår til trods for, at der ligger en masse beskidt sne, og at de har lovet, at der kommer mere sne i dag! Der må bare være forår på vej, når man kan finde energi til sådan nogle ting.

Jeg har med vilje ikke taget billeder af komfur-skuffen, før jeg rengjorde den! Den var jeg ikke stolt af.

Nu mangler jeg bare køleskabet, som dog må vente, for når jeg har spist frokost, skal jeg ind til byen og købe fødselsdagsgaver til to af mine favoritmennesker, som har fødselsdag med 7 dages mellemrum. Den første på mandag :-)

Hvis energien ikke er aftaget i morgen, så er det forår!

Alle billeder taget med min telefon - All photos taken with my phone

Da jeg startede - When I started...

- og resultatet, som I ikke kan se meget af, men det kan jeg!
- and the result, which you cannot see much, but I can!

Otherwise you don't WANT to wash the drawer underneath your stove, do you?
Or wash the blankets, which belong in the Favorite little ones' croozer, eh?
Or to vacuum and wash the clothes closet?

It must be Spring in spite of that there still is a lot of dirty snow lying around, and that they have promised, that more will come today. Spring just have to be on the way, when you can find energy for such things.

Intentionally I haven't taken before-photos of the stove drawer, before I cleaned it! I wasn't exactly proud of it.

Now I only want to clean the fridge, though that has to want, because when I have eaten lunch, I am going into town to buy birthday presents for two of my Favorite persons, who has birthdays on the next 2 Mondays :-)

If the energy hasn't declined tomorrow, then it is Spring!

Monday, March 5, 2018

Ønskesedler - Wish Lists

Mine ønskesedler indeholder i reglen praktiske ting. Ting, som jeg ønsker fornyet, fordi andet er slidt op.

Det forholdt sig lidt anderledes med et af mine ønsker på min juleønskeliste.

Jeg elsker nykværnet peber. Det er mit krydderi. Og groft salt. Så jeg havde en saltkrukke og en peberkværn.

Men kværnen blev mere og mere stram at dreje, og til sidst kunne jeg næsten ikke vride den rundt. Den var slidt op. Ikke fordi den var særlig gammel, men sikkert fordi den ikke var af særlig god kvalitet.

Saltkrukken er smuk i al sin enkelhed, men når jeg laver mad, går det ofte stærkt, og så griber jeg ned i saltkrukken med to fingre og fisker det salt op, som jeg skal bruge. Jeg har aldrig tænkt over det før, men det er jo faktisk ikke særlig hygiejnisk!

Så i julegave ønskede jeg - og fik disse dejlige kværne, som oven i købet har indstilling til, hvor groft der skal kværnes.

Smukt anvendeligt design.

My wish lists mostly contain practical items. Things, which I want to replace, becauce they are worn out.

It was a bit different with one of my wishes for last Christmas.

I love fresh grained pepper. That is my spice. And sea salt. So I had a salt jar and a pepper mill.

But the pepper mill became more and more difficult to turn, and at the end I almost couldn't turn it around. It had been worn out. Not because it was very old, but probably because the quality wasn't too good.

The salt jar is very beautiful in a simple way, but when I cook, I am often in a hurry, and then I grab down into the jar with two fingers and pick up the salt, I need. I have never thought about it before, but it is actually not very hygienical!

So for Christmas I wanted - and received these two beautiful mills, which even have a feature, so you can set how coarse you want to the pepper and salt to be.

Beautiful useful design.

Saturday, March 3, 2018

An organized Home

Til min fødselsdag blev jeg ikke kun forkælet med at få en fantastisk dag i gave, jeg fik også fysiske gaver, bl.a bog, der hedder 'Remodelista The Organized Home'. Det er en... tja, hvordan kan det siges - en meget fornuftig bog. Masser af gode råd om at holde sit hjem enkelt og have en plads til det, som man behøver. Oveni er den meget smukt forarbejdet og fyldt med dejlige fotos.

Det inspirerede mig til at ændre en ting, som virkelig får køkkenbordet til at se bedre ud. Normalt står min opvaskebørste og skrubber i vasken, men det har jeg gjort op med. Det er selvfølgelig en ganske lille ting, men jeg er meget inspireret til at gå videre. Det kan jo både være kønt og praktisk.

Jeg er ikke sponseret - I am not sponseredFor my birthday I wasn't only spoiled with a fantastic day out as a present, I also had physical gifts. I got a book called 'Remodelista The Organized Home'. It is a... well, maybe you could say a very sensible book. Lots of good advice about how to keep things simple in your home and make place for the things, you need. On top of that it is beautiful and filled with lots of great photos.

It inspired me to take action to change something on my kitchen counter, which really made my kitchen look better. Normally my dish brush i standing in the sink, but I am done with that. Of course it is a very small thing, but I am inspired to continue. Things can be pretty and practical.

Wednesday, February 28, 2018

En kamp med mit fantasi-selv - Fighting My Fantasy Self

Når man vil have et liv, der indeholder det væsentlige, kæmper man somme tider med sit fantasy self, som jeg har omtalt tidligere.

Jeg har lige taget et kritisk blik rundt og fundet nogle ting, som har fået mig til at trække lidt på smilebåndet - af mig selv. Jeg er den 'lykkelige' ejer af både en stempelkande og en tekande med indbygget te-si. Meget smukke og velforarbejdede ting lavet af Bodum.

Det er dér mit fantasi-selv kommer buldrende ind. Jeg havde billedet af, af at jeg skulle leve lidt 'slow living'. Billedet af når jeg velovervejet går ud for at lave en rigtig god kop kaffe/te og sætter mig stille hen og nyder den.

Og hvad gør jeg så? Jeg drøner ud i køkkenet, plopper en kapsel i Nespresso-maskinen, trykker på knappen, og drikker min kaffe, mens jeg laver et eller andet. Eller jeg har spist til aften og vil have en kop te. Går ud i køkkenet, sætter elkedlen på og dropper en tepose i mit glas og kommer kogende vand over, mens jeg rydder af efter middagen. Missionen er fuldført.

Jeg må dog indrømme, at det med at bruge kapselkaffe ikke rigtig stemmer overens med, at jeg gerne vil være så forbrugsbevidst som muligt, men jeg afleverer kapslerne til genbrug og håber, at de rent faktisk bliver genbrugt som lovet af firmaet.

Der er sikkert mange gode ideer om, hvordan jeg kunne gøre dette til en slow proces, men det er ikke mig. Jeg er ikke kreeret til at være 'slow'.

Det samme gælder min Stelton isspand. Drømmen om det smarte cocktail party med isen, der skal puttes i alle de lækre drinks, og som ligger klar i spanden (som iøvrigt kun kan indeholde 10 isterninger). Når jeg en sjælden gang (kan ikke huske hvornår) skal bruge is til en drink, så går jeg ud og tager de isterninger ud, som jeg skal bruge lige nu og putter i drinken. Ikke særlig stilfuldt, men enormt funktionelt.

Så nu bliver de tre ting sat til salg, før de bliver skrammede, og før jeg får vasket dem af og  flyttet dem 128. gang.

Der er ikke meget slow living over mig. Jeg er ikke til langsom kaffe/te og isspande! Så er det afgjort!


When you want to live a life with the essentials only, you sometimes get into a fight with your fantasy self, as I wrote in a previous blog post.

I have just taken a critical look around and found some things, which made me smile - at myself. I am the 'happy' owner of a French press and a tea pot with a build in tea strainer. Very beautiful and well designed things made by Bodum.

That is where my fantasy self comes roaming in. I had the image of myself doing a bit of 'slow living'. The picture of me judiciously deciding to have a cup of coffee/tea and sitting down enjoying it.

And what do I do? I run out into the kitchen, put a coffee capsule into the Nespresso machine, press the button, drink my coffee, while doing something. Or I have had dinner and want a cup of tea. Go to the kitchen, put on the kettle and drop a tea bag in my glass and put boiling water over it, while I am cleaning the table top after dinner. Mission accomplished.

I have to admit, that the use of coffee capsules isn't quite in my concept of living as a conscious consumer, but I do give the capsules to recycling, hoping that the company do exactly with them, what they promise to do.

I am sure, that a lot of good ideas pop up, how I can make this into a slow process, but it isn't me. I am not created to be 'slow'.

It is the same issue with my Stelton ice bucket. The dream about the smart cocktail party with the ice which will go into all the smart drinks, lying ready in the ice bucket (which by the way can hold approx. 10 ice cubes). When I on a rare occasion (cannot remember when) need ice for a drink, then I go and take out the ice cubes, I need right now and put them in the drink. Not very stylish, but really, really functional.

So now these things go for sale, before they get scratched, and before I wash and move them into another space for the 128th time.

I am not Ms. Slow Living. I am not into slow coffee/tea or ice buckets! That is not the way I am designed!

Monday, February 26, 2018

Fødselsdag - Birthday

Jeg har haft fødselsdag og sikke en dag. Jeg blev forkælet af min dejlige familie hele dagen.

Først kom de med morgenmad og senere bortførte de mig til Louisiana, hvor der for tiden er en Picasso udstilling med hans keramiske værker. Louisiana er et smukt sted i sig selv, og det blev ikke dårligere af, at vejret var fantastisk.

Udstillingen var en god oplevelse, og den blev ikke ringede af at have en næsten 5-årig ved hånden. Efter at have sagt: "Jeg keder mig", inden vi var kommet ind ad døren, ændrede han mening. Han blev nysgerrig og syntes, at det var temmelig spændende, at en voksen mand lavede damer med skæve øjne og ugler. Han var også i Børnehuset, hvor der var masser af spændende ting i gang, og han fik lært noget nyt med limpistoler og pap. Jeg tror, at han vil med næsten gang.

Efter at have gået rundt et stykke tid fik vi frokost der ude, og så blev jeg kørt hjem til lagkage og kaffe, hvor vi slappede lidt af, og aftenen sluttede med dejlig mad og vin. Det bedste ved det hele var selvfølgelig det gode selskab.

En fantastisk 12-timers gave. Jeg var fyldt op af alt det gode.It has been my birthday, and what a day. I was spoiled rotten by my wonderful family all day.

It started with them bringing brunch og later on, they 'kidnapped' me to the art museum Louisiana, where a Picasso ceramics exhibition is at the moment. Louisiana is a beautiful place in wonderfull surroundings, and the weather made it even more beautiful.

The exhibition was a good experience, and it became even more interesting having an almost 5 year old by the hand. After having stated "I am bored", before we entered the door, he changed his mind. He became curious and thought, that it was quite exciting, that a grown man makes ladies with crooked eyes and owls.  Louisiana has a Children House, where children can be creative, and he learned something new with glue guns and cardboard. I think, that we can talk him into going next time.

After having seen a lot of great art we had lunch there, and then I was driven home for birthday cake and coffee, and the day ended with wonderful food and vine. The best part was of course the good company.

A fantastic 12 hours gift. I was overwhelmed.